Prejsť na obsah

STU je zakladajúcim členom stredoeurópskeho združenia CEDEG

Predstavenstvo stredoeurópskeho združenia  pre digitalizáciu a progresívne environmentálne technológie CEDEG (CE Digital & Enviro Grouping ) na prvom tohtoročnom zasadnutí 5. januára 2023 schválilo prijatie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v pozícii exkluzívneho  zakladajúceho člena CEDEG.

Členstvo v metaklastri predstavuje možnosti  prepájania aktivít v rámci nových projektov a vytváranie ďalších progresívnych synergií nielen v stredoeurópskom, ale tiež širokom medzinárodnom priestore. CEDEG má ambíciu stať sa do troch rokov najdôležitejšou platformou pre spoluprácu v strednej Európe v oblasti digitalizácie a progresívnych environmentálnych technológií.  Rok 2023 bude pre CEDEG znamenať predovšetkým presadzovanie významu tohto stredoeurópskeho zoskupenia, s dôrazom na presadzovanie konceptu Spoločnosti 5.0 a princípov zelenej a digitálnej transformácie v priestore strednej Európy.  

Členmi organizácie sú významní hráči v oblasti priemyslu, malé a stredné podniky a startupy, veľké spoločnosti, popredné univerzity, výskumné organizácie a laboratóriá, progresívne európske zoskupenia, regióny, samosprávy a ďalšie subjekty.

Vznik organizácie bol okrem iného iniciovaný a nadväzoval na riešenie bilaterálneho projektu v rámci schémy INTERREG SR-ČR s názvom „Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu (EDU-MaTech)“, ktorého zodpovednou riešiteľkou bola doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. z MTF STU v Trnave.


Viac o CEDEG: https://cedeg.eu