Prejsť na obsah

STU na stretnutí kórejských jadrových inštitúcií s krajinami V4 v Soule

Z iniciatívy prezidenta kórejskej Medzinárodnej jadrovej vzdelávacej inštitúcie KINGS sa 4. až 7. júla v Soule stretla široká reprezentácia jadrových výskumných a vzdelávacích inštitúcii z Južnej Kórey so zástupcami krajín V4. Slovensko zastupovali bývalá premiérka Iveta Radičová, rektor Slovenskej technickej univerzity Oliver Moravčík a Branislav Vrban z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU. Predmetom rokovania bolo rozšírenie vzájomne výhodnej spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu v jadrovej energetike.

Dôležitosť stretnutia z pohľadu Južnej Kórey a význam, ktorý pripisuje spolupráci v oblasti jadrovej energetiky, dokumentuje fakt, že delegáciu hostiteľskej krajiny viedol minister obchodu, priemyslu a energetiky Kim Taewoo. Slovenskú republiku na rokovaniach zastupovali bývalá predsedníčka vlády SR Iveta Radičová, rektor STU Oliver Moravčík a zástupca Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva  (ÚJFI) FEI STU Branislav Vrban. Českú republiku reprezentoval expremiér Jan Fischer, rektori ČVUT a VUT, Poľsko bývalý vicepremiér a rektori UW a WUST, prorektori WU a AGH, dekani, maďarskú stranu dekan BME a ďalší.

Podľa bývalej premiérky Ivety Radičovej havária v Černobyle, vo Fukušime či situácia v Záporožskej atómovej elektrárni ovplyvňujú energetiku nášho regiónu veľmi zásadne,  pre Slovenskú republiku však ostáva využitie jadrovej energie naďalej neoddeliteľnou súčasťou energetického mixu.

„Obmedziť podiel jadra na energetickom trhu môžu len technologické faktory, ako je technická kapacita produkcie reaktorov a zariadení, príprava dostatočného počtu kvalifikovaného personálu, dispozičné zásoby jadrového paliva a bezpečné spracovanie odpadu. Akokoľvek toto tvrdenie neznie príjemne pre ekologických aktivistov, je to reálne zhodnotenie našich možností. Spolupráca vedeckých inštitúcií môže priniesť bezpečné a prijateľné riešenia na existujúce výzvy," konštatovala Iveta Radičová.

V rámci spolupráce STU a KINGS už v Južnej Kórei nastupujú na krátkodobé a dlhodobé pobyty piati študenti ÚJFI FEI STU. Kooperácia nadväzuje aj na spoločný výskum fúzneho reaktora aj reaktorov IV. generácie, kde vedci STU skúmali predovšetkým nové materiály použiteľné na ich výstavbu.

„Konštruktívna atmosféra rokovaní spolu s návštevou Kórejského vzdelávacieho a rozvojového centra a paláca Changgyeonggung viedla k presvedčeniu oboch delegácií, že perspektívna vzájomná spolupráca v jadrovej energetike s dôrazom na vzdelávanie je nevyhnutná pre zabezpečenie stability a udržateľnosti produkcie bezuhlíkovej elektrickej energie v celosvetovom meradle,“zhodnotil rektor STU Oliver Moravčík.

V tomto zmysle podpísal rektor STU s predstaviteľmi KINGS Memorandum o porozumení, následne obe strany pripravia plán rozvoja ďalšej spolupráce.