Prejsť na obsah

7. ročník konferencie učiteľov 2018

Streda, 28. marec 2018 - Streda, 28. marec 2018

Siedma Konferencia učiteľov 2018 na našej fakulte sa uskutoční 28. marca 2018 a bude orientovaná na výsledky, ktoré FA STU za posledných osem rokov dosiahla. V tomto duchu budú formulované príspevky, prednesené na konferencii, tie budú publikované v mimoriadnom čísle Informačných listov ILFA 10 2017/18. Toto číslo bude slúžiť ako sumár všetkého, na čom fakulta a členovia akademickej obce fakulty participovali počas rokov 2010-2018.

Ciele:

  • Bilancovanie – Zhrnutie – Redefinovanie - Náčrt perspektívy FA
  • Vzdelávanie, kvalita pedagogického procesu, výsledky (študentské súťaže, výstavy, workshopy, zborníky)
  • Výskum, výsledky výskumu, publikácie (monografie, vysokoškolské učebnice)
  • Tvorba pedagógov, výsledky z architektonických, urbanistických a dizajnérskych súťaží, ocenenia, výstavy

Termín: 28. marca 2017 (streda)
Miesto: Aula Emila Belluša, FA STU v Bratislave
Prípravný výbor: Robert Špaček, Peter Paliatka, Julián Keppl, Bohumil Kováč, Peter Vodrážka, Irena Dorotjaková
Účastníci: celá akademická obec

Na konferencii budú prednesené príspevky vedúcich ústavov – takmer povinne, učitelia a výskumní pracovníci z FA STU, ktorí majú záujem predniesť svoj príspevok, môžu poslať názov a abstrakt príspevku v rozsahu 900 – 1 800 znakov do konca januára 2018 na e- mailovú adresu: dorotjakova@fa.stuba.sk.

Abstrakty budú posúdené prípravným výborom. Akceptované konferenčné príspevky, po splnení požadovaných parametrov, budú publikované vtematickom vydaní fakultného periodika. Všetky doručené abstrakty budú zverejnené na webovej stránke FA STU v Bratislave.

Parametre príspevku do ILFA 10_2017-18:
Príspevky na publikovanie v ILFA 10 2017-18 budú zaslané do 10. apríla 2018 (utorok do 16:00 hod) na emailovú adresu: dorotjakova@fa.stuba.sk. Zachovávanie nasledujúcich parametrov napomôže efektivite, kvalite a rýchlosti pri tvorbe čísla, a tak autorov prosíme, aby si dali záležať na ich dodržaní. Požadované parametre sú:

  • Text vo formáte Word v rozsahu 6 normostrán (6 x 1800 znakov) bez akejkoľvek grafickej úpravy (nezalomený, bez vkladaných obrázkov, tabuliek, grafov)
  • Zvlášť dodané grafické prílohy (grafy, tabuľky, kresby, dokumentácia) a fotografické prílohy (v .jpg resp. pdf formáte) v počte max. 15 ks.
  • Periodikum ILFA vychádza ako čierno-biele, tomu je potrebné prispôsobiť dodané grafické podklady, nech ostane zachovaná ich ilustratívnosť a nezanikne ich potrebný význam v tlačenej aj webovej podobe.
  • Fotografie musia byť s rozlíšením 300 dpi, nekomprimované a neupravované. 


    TEŠÍME SA NA VAŠE PRÍSPEVKY AJ NA VAŠU ÚČASŤ!