Prejsť na obsah

Czech-Slovak Technology Summit 2023

Streda, 7. jún 2023 - Štvrtok, 8. jún 2023

Pozvánka na tematicky unikátnu 2-dňovú konferenciu Czech-Slovak Technology Summit 2023, ktorá ponúka množstvo atraktívnych a praktických technologických prezentácií v oblasti kyberbezpečnosti a umelej inteligencie, doplnených o prezentácie aktivít EDIH - európskych digitálnych inovačných hubov, lokalizovaných v ČR a SR.

Ako VIP prednášajúci v rámci úvodnej panelovej diskusie počas prvého dňa akcie sú pozvaní:

  • Petr Očko - náměstek pro digitalizaci a inovace, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • Jozef Graňačka - štátny tajomník, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  • Rastislav Janota - riaditeľ, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, Národný bezpečnostný úrad (SK)
  • Ján Adamovský - CTO, Slovenská sporiteľňa (SK)
  • Petr Schwarz - spoluzakladateľ a člen vedeckej rady Phonexia, vedúci vedecký pracovník,
  • Fakulta informačních technologií, VUT Brno (CZ)
  • Adam Kučinský - riaditeľ Odboru regulace kybernetické bezpečnosti, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezbečnost (CZ)

Program, prehľad prezentovaných prednášok a ďalšie informácie včítane prihlášky nájdete na stránke https://iresa-cz.cz/csts2023/#o-csts-2023.

Jednodňová účasť na odbornej časti konferencie je zdarma. Vložné na konferenciu včítane večerného networkingu je pre zamestnancov STU (člen CEDEG) 900.- Kč.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať kolegyne:
Lucie Freiberg - MBA – Event Director lucie.freiberg@cedeg.eu, tel.: +420 721 644 472
Kristýna Ištvanfyová – Marketing Manager, istvanfyova@cedeg.eu, tel.: +420 778 040 553

Za Programovú radu a spoluorganizátorov akcie
Dr. Ivo Říha v.r.
predseda predstavenstva CEDEG, z.s.
viceprezident pre rozvoj a digitalizáciu NCA

doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
členka predstavenstva CEDEG, z.s.
zodpovedná riešiteľka projektu EDU-MaTech
maria.behulova@stuba.sk

 

Akcia je spoluorganizovaná v rámci udržateľnosti projektu Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu (EDU-MaTech), ktorý bol riešený s podporou Operačného programu 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020, Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09.