Prejsť na obsah

Kariérny veľtrh FEI JobFair

Streda, 24. apríl 2024 - Streda, 24. apríl 2024

Najpopulárnejšie kariérne podujatie na fakulte FEI JobFair má na našej fakulte už vyše 20 ročnú tradíciu a medzi študentmi sa teší veľkej obľube najmä pre svoj neformálny charakter a širokú účasť partnerov aj návštevníkov. Veľtrh sa koná raz za semester za účasti partnerov z praxe priamo na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Najbližší termín kariérneho veľtrhu je 24. apríla 2024

Deadline pre registráciu partnerov je do 5. apríla 2024

Každá výlučne technicky zameraná spoločnosť má možnosť stať sa partnerom tohto veľthu a prezentovať našim študentom jej kariérne príležitosti. Veľtrh sa koná v otvorenom priestore na hlavnej chodbe fakulty bez nutnosti registrácie zo strany účastníkov. Okrem vyše 2300 študentov našej fakulty má možnosť zúčastniť sa aj verejnosť a študenti z iných fakúlt, ktorých toto podujatie zaujme. V areáli Mlynskej Doliny v Bratislave sídli viacero fakúlt s podobným zameraním, najmä na informatiku.

Job Fair 2022

Pre spoločnosti je vymedzený priestor v rozsahu 4x1,5m na prezentačný stánok a každý partner si ho zabezpečuje sám. Je možné zapožičanie dovybavenia stánku vo forme stolov a stoličiek. Pre všetkých reprezentantov partnerských spoločností je zabezpečený catering a občerstvenie počas celého konania podujatia. Samozrejmosťou je wi-fi pripojenie, propagácia podujatia medzi študentami. Počas veľtrhu je možnosť objednať si aj prezentáciu spoločnosti v prednáškovej miestnosti.

Ďalšie informmácie.