Prejsť na obsah

Medzinárodné vedecké podujatie ENERGETIKA 2018

Utorok, 5. jún 2018 - Štvrtok, 7. jún 2018

Slovenská technická univerzita v Bratislave spolu s Národným centrom pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie a Slovenským výborom Svetovej energetickej rady organizujú medzinárodné vedecké podujatie „ENERGETIKA 2018“, ktoré zastrešuje tri medzinárodné vedecké konferencie „Energetika – Ekológia – Ekonomika 2018“, „Riadenie v energetike 2018“ a „Obnoviteľné  zdroje energie 2018“.

Medzinárodné vedecké podujatie sa už tradične bude konať vo Vysokých Tatrách v priestoroch hotela SOREA Hutník v Tatranských Matliaroch v dňoch 5. júna – 7. júna 2018.

Hlavným cieľom medzinárodného vedeckého podujatia je nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmena informácií a skúseností medzi odborníkmi na energetiku z praxe, univerzít a výskumných pracovísk zo Slovenska i zo zahraničia. Podujatie má prispieť formou prednášok, prezentácií a diskusie k ďalšiemu rozvoju v oblasti prevádzky a riadenia energetických systémov, obnoviteľných zdrojov, ekológie a ekonomiky energetiky.

Všetky potrebné informácie o podujatí sú dostupné na stránke podujatia http://www.power-engineering.sk/.

Energetika 2018