Prejsť na obsah

Ochrana softvéru

Streda, 7. jún 2023 - Streda, 7. jún 2023

Cieľom prednášky a Q&A je porozumieť prepojeniu oblasti počítačových programov s oblasťou ochrany duševného vlastníctva, vedieť identifikovať subjekt, ktorý vykonáva práva k vytvorenému počítačovému programu a vedieť využiť získané informácie vo svojom konkrétnom prípade.

Čo sa na prednáške a Q&A bude preberať?

  • identifikácia zložiek počítačových programov a spôsobov ich ochrany ako duševného vlastníctva
  • autorské práva k zdrojovému kódu a ako ich možno využiť
  • kto vykonáva autorské práva (ja, môj zamestnávateľ, moja škola)
  • ochrana GUI ako dizajnu a označení ako ochranných známok
  • ochrana zdrojového kódu
  • licencie v oblasti počítačových programov

 

7. 6., 16:00 - cca 17:15

Facebook livestream (bez registrácie)

Z prednášky bude aj záznam

 

Spoluorganizátor: Enterprise Europe Network