Prejsť na obsah

Regionálne semináre o projektoch Horizont 2020 a COSME

Utorok, 12. november 2013 - Piatok, 29. november 2013

Semináre pre firmy, začínajúcich podnikateľov, start-upy, výskumné organizácie

Európska komisia pripravila v rámci komunitárnych fondov na 2014-2020 (mimo štrukturálnych fondov EÚ) vyše 70 mld. eur, z ktorých je minimálne 15 mld. eur určených výhradne pre firmy na vývoj nových technológií, inovácie a rozvoj medzinárodných aktivít prostredníctvom programov Horizont 2020 a COSME.

Výhodou týchto programov je (na rozdiel od štrukturálnych fondov EÚ) ich transparentnosť, financovanie, flexibilita a administratívna jednoduchosť.

Podujatie je určené firmám akejkoľvek veľkosti, začínajúcim podnikateľom a start-upom, výskumným organizáciám, ktoré majú záujem o riešenie výskumu a vývoja v partnerstve s firmami alebo dodávkou pre firmy ako aj mediátorom v oblasti podnikania, výskumu a inovácií.

Semináre sú organizované Podpornými štruktúrami 7. rámcového programu v SR a zastúpením Enterprise Europe Network v SR v spolupráci s lokálnymi spoluorganizátormi.

 

Miesto a termín konania:

12. 11. 2013       Bratislava, Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, veľká zasadačka

22. 11. 2013       Nitra, Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD  A. Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38

26. 11. 2013       Žilina, ŽU,  Vysokoškolákov 26 (budova novej menzy, zasadačka vedeckej rady)

28. 11. 2013       Prešov, RPIC Prešov, Reimanova 9

29. 11. 2013       Košice, TU Košice,  B. Němcovej 7 (Univerzitná knižnica)

 

Program seminára

9:00        Registrácia účastníkov

9:30        Otvorenie seminára

9:45        Inovujte a zúčastnite sa na vývoji nových technológií s podporou programu Horizont 2020

  • Horizont 2020 - doposiaľ najjednoduchší a najflexibilnejší program výskumu, vývoja a inovácií s rozpočtom vyše 70 mld. eur šitý na mieru aj firmám.
  • Nový nástroj pre MSP - Európska komisia pripravila nový flexibilný a jednoduchý nástroj na financovanie vývoja nových technológií a inovácií vo firmách formou individuálnych projektov (bez potreby ďalších partnerov) s rozpočtom najmenej 1,5 mld. eur.
  • Spoločné projekty v oblasti vývoja technológií a inovácií - príležitosť pre vývojové i priemyselné firmy. Až 20% prostriedkov (8,5 mld. eur) pre aplikovaný výskum a inovácie je rezervovaných pre financovanie firiem (najmä MSP).
  • Finančné nástroje realizované v spolupráci s Európskym investičným fondom (EIF) s rozpočtom 5 mld. eur.
  • Výsledky slovenských firiem v období 2007-2013 a výzvy do budúcnosti.

10:45     Viac pre podnikanie a internacionalizáciu

Prezentácia Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti, firiem a MSP - COSME

11:00     Ide to aj u nás ...

Prezentácia úspešnej firmy z regiónu realizujúcej projekt z komunitárnych fondov

11:15     Kde získate bezplatnú podporu a pomoc?

Zastúpenie siete Enterprise Europe Network na Slovensku a podpora pre Horizont 2020

11:30     Otázky a odpovede / individuálne konzultácie

Bližšie informácie, pozvánka a registrácia

Kontakt:

Ivan FILUS

Tel: 02/5441 7515, 5441 7606

E-mail: filus@bic.sk