Prejsť na obsah

Absolvent

Ing. Milín Kanuscak, iNg.

Ing. Milín Kanuscak, iNg.
Titul Ing.
Meno Milín
Priezvisko Kanuscak
Priezvisko rodné Kanuscak
Titul iNg.
Mobil +421220866007
Telefón +421243712773
Adresa Pri starom letisku 17
PSČ 83107
Mesto Bratislava
Štát Slovenski
WWW www.kami-profit.sk

Profilová informácia

100 % vlastník stavebnej, manažerskej a projekčnej spoločnosti KAMI PROFIT sro

www.kami-profit.sk

Pracovné pozície a popis vykonávaných činností

Od 10/2010-
- 042012 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
( Kontakt : Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava,
Tel.: +421 2/ 5949 4111, Šimonovičová Iveta, Ing, personálne 02/59494236)

Pozícia: Generálny riaditeľ cestnej infraštruktúry, pozemných komunikácii a investičných projektov
Priami podriadení: 5 riaditeľov odborov a 10 vedúcich oddelení
Metodicky : 8 riaditeľov krajských úradov dopravy + Slovenská správa ciest a Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Činnosti a zodpovednosti:
Konanie v mene ministra vo veciach patriacich do
pôsobnosti ním riadených útvarov. Zodpovedá ministrovi za činnosť a výsledky riadeného útvaru.
• riešenie a realizácia úloh vyplývajúcich z postavenia ministerstva v rozsahu pôsobnosti útvaru,
• realizácia úloh z uznesení vlády a jej poradných orgánov a koordinácia ich plnenia s ostatnými útvarmi ministerstva,
• zabezpečovanie vnútorného a vonkajšieho kontrolného systému

ODBOR POZEMNÝCH KOMUNIKÁCII (Koordinačná dopravná politika pozemných komunikácii, Programy výstavby, údržby ciest a diaľnic , Dohody a kontrakty s SSC a NDS, MÝTO, Špeciálny stavebný úrad a regulácie pozemných komunikácii, Legislatíva, Národný systém dopravných informácii ..)
Špeciálny stavebný úrad pre Diaľnice a Rýchlostné cesty

ODBOR TECHNICKEJ REALIZÁCIE PROJEKTOV
Technické posudzovanie, Kontrola a koordinácia investičných projektov a projektov PPP
ODBOR METODICKÉHO RIADENIA PROJEKTOV
Verejné obstarávanie PPP, vládna a parlamentná agenda.

Od 2005-10/2010
Od 05-2012- KAMI PROFIT s.r.o.
Súčasnosť Pri starom Letisku 17, Bratislava
Profil spoločnosti: Projektovo-manažérska spoločnosť v stavebníctve
Pozícia: Majiteľ a konateľ
Priami podriadení: zamestnanci spoločnosti
- Projektový manažment TUNEL Ovčiarsko a Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná skala
- 2017- OC TULIP prístavba, Rekonštrukcia WURTH
- Výstavba nájomných bytov pre BREZNO s podporou ŠFRB
- KULTURPARK Košice, Projekt management - Inžinierska činnosť pre kolaudáciu.
Stavebný náklad 20 mil. EUR
- Stavebný dozor a Inžinierska činnosť pre sieť REWE BILLA (Billa Račianska ul. Bratislava, Billa Bánove nad Bebravou, Billa Topolčany, Billa Svit a pod. ) celkovo od roku 2009 celkovo cez 15 obchodov.
- Komplexné riadenie projektu a výstavby Mestského priemyselného parku v Trnave od 11-2009- do 10.2010. Projekt managment aj Inžinierská činnosť pre kolaudáciu a zmenu stavby pred dokončením.
- Generálny manager projektu 3 Veže (Projekt managment aj Inžinierská činnosť pre stavebné povolenie aj pre kolaudáciu a zmenu stavby pred dokončením.) - príprava a komplexné riadenie investorskej činnosti rezidenčného projektu 3 veže pre CRESCO GROUP a.s. a QUINLAN PRIVATE GOLUB s.r.o. 2006-2009
Stavebný náklad 105 mil. EUR
- Riadenie projektov pre EUROMAX SLOVAKIA a.s. (Projekt manažment aj Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie, kolaudáciu a zmenu stavby pred dokončením. 4 obchodných centier Poprad, Trenčín, Nitra, Prešov) 2004-2006
Stavebný náklad MAX Prešov = 25 mil. EUR.
2001– 2004 AHOLD RETAIL SLOVAKIA k.s.
Kontakt: Ivánska cesta 12, 831 07 Bratislava, Diana Chovancová, Tel. 02/ 48223501
Email: diana.chovancova@ahold.sk

Profil spoločnosti: Medzinárodný obchodný reťazec
Pozícia: Zodpovednosť za rozvoj a výstavbu hypermarketov HYPERNOVA na Slovensku

Project manager - technický úsek
Činnosti a zodpovednosti: Projekt manager – Inžinierská činnosť
Zodpovednosť za výstavbu, inžiersku činnosť a expanziu na Slovensku

1998 – 2001 SLOVENSKÁ SPRAVA CIEST
Miletičova 11, Bratislava
Profil spoločnosti: Spoločnosť zabezpečujúca výstavbu ciest a diaľnic ako aj ich údržbu
Pozícia: CFO spoločnosti
Priami podriadení: 15 vedúcich pracovníkov + 45 regionálnych riaditeľov a 3500 zamestnancov metodicky

Činnosti a zodpovednosti:
Samostatné vedenie finančného úseku organizácie, metodiky, návrh rozvoja cestnej siete spolu s koncepciou jej údržby ako aj metodika finančného plánovania a vyúčtovania. Pod finančný úsek spadala aj personalistika + informačné systémy.

1994-1998 Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov
Moskovská 13, Bratislava
Profil spoločnosti: Poradenská organizácia + poskytovanie pôžičiek
Pozícia: Riaditeľ centra, Vedúci finančného poradenstva a mikropôžičkového centra
Priami podriadení: 15 zamestnancov
Činnosti a zodpovednosti:
Vedenie organizácie zodpovednosť za chod celého centra. Tvorba pôžičkového fondu dodnes úspešne fungujúceho.

REFERENČNÉ ZÁKAZKY

Slovenská správa ciest :

1998 -2001 Diaľnica Mierová – Senecká , Tunel Branisko , TUNEL Sitiny- tendrový proces a vyjednávanie s financujúcou Japonskou bankou pre obnovu a rozvoj.
Kontakt : Slovenská správa ciest,

AHOLD :

2001-2005 Hypermarkety Hypernova – projektový manager a inžinierska činosť
Kontakt zamestnávateľ: Ivánska cesta 12, 831 07 Bratislava, Diana Chovancová, Tel. 02/ 48223501 Email: diana.chovancova@ahold.sk

Výstavba hypermarketov všetky objekty (vrátane kanalizácie vodovodov a prípadne ČOV) – komplexný projektový management pre novostavby hypermarketov Hypernova – Samostatne stojací – 15X Supermarket v stavebnom náklade na jeden supermarket bol 3 300 000,- EUR rozlohe cca 6000 m2 zo železobetónového skeletu, vrátane prípojok médii, a parkovacích miest cca 300 ks na jeden supermarket )v mestách Michalovce, Bardejov, Humenné, Spišská Nová Ves, Považská Bystrica, Prešov, Poprad, Košice – Optima Košice, Lučenec, Rimavská Sobota, Ružomberok, Zvolen, Prievidza, Liptovský Mikuláš, Pezinok )

Čistička odpadových vôd – od 04_2004 do 12_2004 – Pri stavbe Hypernova Rimavská Sobota, Rozpočtový náklad : 220 tis. EUR,
Funkcia: Projektový manager
Kontakt zamestnávateľ: Ivánska cesta 12, 831 07 Bratislava, Diana Chovancová, Tel. 02/ 48223501 Email: diana.chovancova@ahold.skKAMI PROFIT s.r.o. : zakladateľ, vlastník a konateľ spoločnosti

2005 – 2006 MAX NITRA (03/2004 -12/2004) - Projektový management a inžierska činnosť.
Projektový manager
Kontakt odberateľ : EUROMAX SLOVAKIA s.r.o. , Tatiana Hlobeňová Tel. +421903780371 Email: thlobenova@slovakiamax.sk
Obchodné centrum – Shoping mall s podlažnou plochou 20 000 m2.
Rozpočtový stavebný náklad : 25 mil. EUR

MAX PREŠOV (04/2007 – 04/2008) - Projektový management a inžinierska činnosť
Projektový manager
Kontakt odberateľ : EUROMAX SLOVAKIA s.r.o. , Tatiana Hlobeňová Tel. +421903780371 Email: thlobenova@slovakiamax.sk
Obchodné centrum – Shoping mall s podlažnou plochou 25 000 m2.
Rozpočtový stavebný náklad : 25 mil. EURPodnikateľské inkubátorové centrum Prešov - Stavba financovaná z EU
01/2005 – 12/2005
Stavebný dozor a Projektový management a inžinierska činnosť
Rekonštrukcia bývalej nemocnice na Technologické a Inkubátorove centrum pre začínajúcich podnikateľov
Podlažná plocha rekonštruovanej časti : 9 800 m2
Rozpočtový náklad : 300 tis. EUR
Z toho kanalizácia : 50 tis. EUR
Kontakt objednávateľa : RPIC Prešov, Reimanova 9,080 01 Prešov,
Ing. Rastislav Tkáč - riaditeľ RPIC Prešov, Tel. : 051 / 75 60 318,05/2006 – 06/2009 Bytový komplex 3 Veže, Bratislava rozpočtový stavebný náklad: 70 mil. EUR
Moderná Novostavba 633 bytov a Obchodných priestorov na Bajkalskej ulici v Bratislave
Projektový management a inžinierska činnosť
Podlažná plocha rekonštruovanej časti : 102 000 m2
Stavebný náklad 105 mil. EUR
Kontakt na objednávateľa : CRESCO GROUP a.s., Poštová ul. , Bratislava, Ing. Ján Krnáč - riaditeľ CRESCO GROUP, krnac@crescogroup.sk Tel. : 0905/116446

08/2009- 10/2010 Mestský priemyselný a technologický park Trnava
Projektový management a inžinierska činnosť

Investor Projektu: Mesto Trnava financovaný z prostriedkov nenávratného finančného príspevku poskytnutého Ministerstvom hospodárstva SR z fondov EÚ
Hodnota realizovaných stavebných prác: 8 589 842,99 € bez DPH
Z toho: Kanalizácia, kanalizačná prípojka v objeme 380 tis. € bez DPH
Kontakt na objednávateľa: DÚHA, a.s. Čapajevova 29, 080 01 Prešov, Ing. František Mrava, Predseda predstavenstva DÚHA a.s., frantisek.mrava@duhaas.sk, +421 051 77 15 605

03/2014- 10/2018 Tunel Ovčiarsko

Investor Projektu: Doprastav ( Národná diaľničná spoločnosť
Hodnota realizovaných stavebných prác: 93 000 000 € bez DPH


03/2014- 10/2018 D1 Lietavská Lúčka _ Višňové
Projektový manager ( a zástupca projektového managera)

Investor Projektu: Národná diaľničná spoločnosť
Hodnota realizovaných stavebných prác: 410 000 000 € bez DPH


10/2010 – 04/2012 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
R1 – KONCESNÁ CESTA PRIBINA - rozpočtový stavebný náklad 890 mil. EUR
Rýchlostná cesta Nitra, Selenec, Tekovské Nemce, Hronský Beňadik - 52 km
Projektový management aj inžinierska činnosť za Verejného obstarávateľa sekcia PPP
Investorom projektu : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
V rámci Verejno-Súkromného partnerstva PPP.
Zhotoviteľ : Granvia a.s.

( Kontakt : Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava,
Tel.: +421 2/ 5949 4111, Šimonovičová Iveta, Ing, personálne 02/59494236)


03/2017- 03/2018 Prístavba OC TULIP
Generálny dodávateľ stavby - konateľ

Investor Projektu: RUNIKA a.s.
Hodnota realizovaných stavebných prác: 7 mil. EUR € bez DPH


Fotogaléria

Dosiahnuté vzdelanie absolventa

  • Stavebná fakulta (1994) - Ing.
    ekonomika a riadenie stavebníctva