Prejsť na obsah

Absolvent

prof. Ing. arch., CSc. Robert Špaček

prof. Ing. arch., CSc. Robert Špaček
Poslať správu absolventovi
Titul prof. Ing. arch., CSc.
Meno Robert
Priezvisko Špaček
Mobil +421903762040

Profilová informácia

Fakulta architektúry STU, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry

Architekt, univerzitný profesor, prodekan pre zahraničie, vonkajšie vzťahy a ľudské zdroje, býv. dekan fakulty, býv. prorektor STU

vzdelanie:
1967-70 SVŠ Bratislava, 1970-76 SvF SVŠT Bratislava, 1981-82 Univ. Hannover, doktorandské štúdium, 1984 titul CSc., 1989 doc., 2004 inaugurácia, prof., FA STU, študijné pobyty: 1980 Weimar, 1993-98 priebežne Manchester, 2001 Graz

kariéra:
od 1976 SVŠT Bratislava, Fak. architektúry, neskôr FA STU, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry, asistent, odbor. asistent, docent, profesor, 1990-94 a 1996-2002 dekan fakulty (1990 zvolený za dekana v prvých slobodných voľbách na akademickej pôde od založenia fakulty), 2003-07 prorektor STU, 2004-05 vedúci Ústavu architektúry II, od 2010 prodekan pre zahraničie, vonkajšie vzťahy a ľudské zdroje


publikačná činnosť:
9 kapitol v medzinárodne relevantných monografiách, 4 učebné pomôcky, z toho 1 v zahraničí, 22 architektonických projektov, 48 architektonických štúdií, viac ako 60 vedeckých publikácií, viac ako 150 odborných publikácií, najvýznamnejšie: Pifko, H., Špaček, R. a kol.: Efektívne bývanie, Vydavateľstvo Eurostav, Bratislava, 2008, Špaček,R., Pifko,H.(ED.): Rukoväť udržateľnej architektúry, SKA Bratislava 2013

Významnejšie členstvá:
člen vedeckej rady FA STU, člen redakčných rád: Architektúra a urbanizmus, ARCH, Eurostav, ALFA, Projekt

hobby:
výtvarné foto, písanie cestopisných esejí


Dosiahnuté vzdelanie absolventa

  • Stavebná fakulta (1976) - Ing.
    architektúra