Prejsť na obsah

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.

lopatkaDo povedomia širokej verejnosti sa dostal ako generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne (sept. 2010 - júl 2012). Pri riadení tejto verejnoprávnej inštitúcie úspešne uplatnil manažérske spôsoby riadenia, čo prinieslo poisťovni výrazné zlepšenie hospodárenia.

Ľuboš Lopatka vyštudoval Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Neskôr získal aj doktorát na Materiálovotechnologickej fakulte STU.  Po štúdiu pracoval v Pozemných stavbách v Trnave. V roku 1991 sa stal námestníkom ministra pre správu a privatizáciu majetku a neskôr riaditeľom Slovenskej kartografie. V období rokov 1993 - 1998 pôsobil ako riaditeľ firmy Kone Lifts v Bratislave, tunajšej dcéry fínskeho výrobcu výťahov. Ďalšie roky pracoval pre papierenské koncerny na Slovensku, v Poľsku a v Česku. Najskôr ako generálny riaditeľ celulózo-papierenskej spoločnosti Kappa (1998 - 2006), neskôr v spoločnosti Myllykoski a od roku 2007 ako regionálny riaditeľ pre strednú a východnú Európu MetsäTissue. Sedem rokov bol viceprezidentom Zväzu celulózo-papierenského priemyslu a rovnako dlho pôsobil ako prezident Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku.

Ľuboš Lopatka získal v roku 2002 titul Prominent ekonomiky, ktorý mu udelilo Neformálne ekonomické fórum. V roku 2012 získal v ankete rovnakého fóra prvé miesto v kategórii Hospodársky líder.  Týždenník TREND mu udelil titul Manažér roka 2012.

„Minulosť sa meniť nedá,  musíme sa však z nej poučiť, aby sme mohli vylepšovať budúcnosť,  čo je   imperatívom  každého dňa".