Prejsť na obsah

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

redhammerBol rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rokoch 2011 - 2019.

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu vtedy ešte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes STU). Od konca štúdií pôsobí na Slovenskej technickej univerzite ako vedecký pracovník a pedagóg. V rokoch 1991 – 1992 pôsobil na univerzite v Yorku v Anglicku. V rokoch 1997 – 2003 bol prodekanom Fakulty elektrotechniky a informatiky STU pre vedu a výskum a informačné technológie. V rokoch 2003- 2011 ako prorektor STU inicioval vznik Univerzitného technologického inkubátora a založenie univerzitnej obchodnej spoločnosti STU Scientific. Univerzitný technologický inkubátor podporil vznik už 40 firiem – start-upov. Vďaka firme STU Scientific vzniklo zase niekoľko spin-off spoločností. V roku 2006 absolvoval prestížny International Visiting Leadership Program, v rámci ktorého študoval úspechy takmer 20 elitných vysokoškolských inštitúcií v USA. Presadzuje program budovania vedeckého parku Science City Bratislava.

„„Najdôležitejší sú ľudia. Pre každú firmu, každý orchester. Len vzdelanie už nestačí. Treba mať dobré vzdelanie v oblastiach smerovaných na prax.“