Prejsť na obsah

Absolventi STU sú na Profesii najvyhľadávanejší

Trh práce má najväčší záujem o informatikov. Potvrdzujú to štatistiky, ktoré v pondelok 16. 6. 2014  zverejnil portál Profesia. Vyplýva z nich, že zamestnávatelia na portáli Profesia vyhľadávajú v prvom rade životopisy informatikov, konkrétne absolventov Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

„Teší ma, že absolventi našich IT fakúlt sú najžiadanejšími absolventmi na trhu práce." hovorí Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. „Vnímame to ako potvrdenie kvality práce našej vysokej školy. Tiež to potvrdzuje vysoké tempo rastu kreatívneho priemyslu na Slovensku, ku ktorému informatika patrí."


porovnanie_fakult

Zdroj: Profesia.sk


Informačné technológie sú veľmi dynamickou oblasťou a rýchlo sa rozvíjajú. Dávajú ľuďom veľký priestor realizovať sa, využívať naplno svoju kreativitu a svoje schopnosti. Podľa oficiálnych štatistík je na Slovensku v tomto sektore zamestnaných viac ako 40 tisíc zamestnancov, z ktorých väčšina sú absolventi slovenských vysokých škôl. Informačné služby sú rastúcim exportným artiklom už desať rokov a stali sa významným priemyselným sektorom najmä z pohľadu príjmov do štátneho rozpočtu.

„Vhodným nasmerovaním študijných programov, vedeckého výskumu a ďalšej kreatívnej činnosti môžu univerzity výrazne prispieť k rozvoju hospodárstva na Slovensku. Príkladom je IT. Myslím si, že práve slovenské univerzity svojim vzdelávaním v informatike pomohli vytvoriť na Slovensku perspektívne priemyselné odvetvie s nízkou závislosťou na surovinách, priemysel, ktorý predáva ľudský um," hovorí Redhammer.

FIIT je najmladšou fakultou STU, vznikla pred 10 rokmi práve z reakcií na požiadavky trhu práce, jej študenti sú autormi mnohých projektov, ktoré sa uchytili aj v praxi. FIIT pri nastavení študijných programov úzko spolupracuje s IT firmami a aktuálne sa snaží do radov informatikov pritiahnuť čoraz viac študentiek.

Tradíciu a veľmi dobré výsledky v príprave informatikov má aj Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI), ktorej absolventi sú tiež na čele rebríčka najžiadanejších absolventov. Poznamenávame, že FEI ešte prijíma prihlášky na bakalárske štúdium v týchto lukratívnych disciplínach.

Údaje Profesie potvrdzujú širší záujem o absolventov technických vysokých škôl. Chápeme to ako potvrdenie našej filozofie zapájať študentov do výskumu a orientovať ich na potreby praxe. Takúto ambíciu má STU aj v mnohých ďalších oblastiach, napr. v biotechnológiách, v zelenej chémii, v bezpečnosti potravín či udržateľnosti stavieb." hovorí rektor Redhammer.