Prejsť na obsah

Delegácia STU na Islande o inováciách a transfere technológií

Inovácie, transfer technológií, podpora vytvárania startupových a spin-off spoločností a súčinnosť fakúlt boli témy návštevy delegácie Slovenskej technickej univerzity na Islandskej univerzite (UI). Rámcoval ju medzinárodný projekt REX-RMA s cieľom zvýšiť kompetencie projektových manažérov a administrátorov, na ktorom STU spolupracuje práve s týmto islandským partnerom.

stu island

Delegáciu STU viedol prorektor pre strategické projekty, rozvoj, inovácie a prax Maximilián Strémy, jej členmi boli aj riaditeľom centra projektov STU Peter Cuninka, dekan FEI STU Vladimír Kutiš a viacerí lídri univerzitných pracovísk.

„Na osobnom stretnutí sme sa s rektorom Islandskej univerzity Jónom Atli Benediktssonom zhodli v záujme spoznať sa vzájomne bližšie na úrovni fakúlt, etablovať sa v spoločných výskumných, vzdelávacích,  projektových aktivitách a tiež výmenných pobytoch študentov a výskumníkov,“ povedal prorektor STU Maximilián Strémy.

Väčšinu návštevy na pôde UI strávila delegácia STU v univerzitnom vedeckom parku, kde mali jej členovia stretnutia zamerané na inovácie, transfer technológií, podporu tvorby start-up a spin-off spoločností, spolupráce v technických smeroch a možnosti zdieľania best practice.

V rámci projektu sa očakáva aj návšteva pracovníkov Islandskej univerzity na pôde STU začiatkom októbra, ktorej súčasťou bude workshop pre projektových manažérov a administrátorov, i ďalšia výmena na Island. Výstupom projektu bude spoločná konferencia na pôde STU v marci 2024 zameraná na projektových manažérov a administrátorov spolu s transferom technológií a inováciami.

Počas prvého týždňa návštevy Islandu privítal delegáciu STU na svojej pôde popri Islandskej
univerzite aj Taekniksetur ako reprezentant inovačného hubu a vlastník výskumnej infraštruktúry a Univerzita v Reyjkavíku ako blízky spojenec nášho projektového partnera.