Prejsť na obsah

Eulist prepája technológie so spoločnosťou

Nechceli sme však ísť iba týmto smerom, a preto máme partnerov, ktorí sa venujú aj sociálnym vedám. To nám pomáha rozšíriť naše obzory a posilňuje pole spolupráce, hovorí lokálna koordinátorka aliancie EULiST na STU Natália Gurská.

 

natalia gurska

Pani Gurská, poďme od základných pojmov. Čo je EULiST?

Ide o skratku pre European University Linking Society and Technology, teda európske univerzity spájajúce spoločnosť a technológie. Je to aliancia desiatich univerzít v Európe, ktoré sa rozhodli spolupracovať na intenzívnejšej úrovni a dať tieto partnerstvá do popredia; veci, na ktorých sme sa rozhodli spolupracovať v aktuálnom období štyroch rokov, sú obsiahnuté v projektovom pláne, ktorý bol v júli 2023 ohodnotený Európskou komisiou ako vysoko kvalitný. Tým pádom sme získali finančnú podporu vo výške 14,4 miliónov eur.

Vieme si upresniť hlavný cieľ tejto aliancie?

Nazvala by som to inak - v projektovom návrhu hovoríme skôr o misii a ambícii, o dlhodobej snahe niečo meniť. Tu zdôrazním, že aj keď nás aktuálne limituje koniec projektu, nelimituje nás naše členstvo v aliancii, ktoré nemá dátum exspirácie. Ako univerzity sa odrážame od toho, že aj my ako vzdelávacie inštitúcie máme zodpovednosť adresovať výzvy, ktoré sú aktuálne okolo nás, a tá by sa mala odrážať v našich činoch a aktivitách, ktoré robíme prostredníctvom výskumu, vzdelávania, inovácií a vzťahov s verejnosťou. Už samotný názov hovorí, že chceme prepájať technológie so spoločnosťou; veríme, že prepojenie STEM (science, technology, engineering and mathematics) a SSH (social science and humanities) predmetov nám prinesie väčšie pochopenie daných problémov.

 

Zľava prorektor Maximilián Strémy, lokálna koordinátorka aliancie EULiST na STU Natália Gurská, prorektorka Ľubica Vitková a rektor Oliver Moravčík.

Zľava prorektor Maximilián Strémy, lokálna koordinátorka aliancie EULiST na STU Natália Gurská, prorektorka Ľubica Vitková a rektor Oliver Moravčík.

Hovoríme o nejakých konkrétnych?

Najmä o rizikách klimatickej zmeny a sociálnej súdržnosti; tu sa vyžaduje nielen spolupráca s našimi univerzitnými partnermi, ale aj aktívny prístup k spolupráci s externými hráčmi, ako sú regióny, súkromný sektor a podobne. EULiST je jednou z aliancií EUI (European Universities Initiative, pozn. red.), ktorá sa snaží vybudovať kreatívny a inkluzívny akademický ekosystém, ktorý chápe a vníma synergie medzi všetkými disciplínami.

Máme teda deviatich partnerov...

... áno, sú z každej svetovej strany Európy. Napriek tomu, že spájame spoločnosť a technológie, nechceli sme ísť iba týmto smerom, a preto máme partnerov, ktorí sa venujú aj sociálnym vedám. To nám pomáha rozšíriť naše obzory a posilňuje pole spolupráce.

Pokračovanie rozhovoru na webe časopisu Spektrum STU.