Prejsť na obsah

FIIT oslavuje 10. výročie, jej budova získala cenu v súťaži Stavba roka

Fakulta informatiky a informačných technológií STU oslavuje 10. výročie vzniku. Jej nová budova pri tej príležitosti získala aj významné ocenenie.

V súťaži Stavba roka 2013 získala Cenu primátora Bratislavy za celospoločenský prínos.

Nová budova fakulty je v prevádzke rok, no stále v nej chýbali dve veľké prednáškové sály s kapacitou 600 študentov.

Prevod  1,5 milióna eur na dostavbu chýbajúcich prednáškových sál v novej budove FIIT STU potvrdil štátny tajomník Ministerstva financií SR Peter Pellegriny v utorok 19. novembra 2013 počas slávnostného zasadnutia vedeckej rady fakulty. Po potvrdení o presune financií môžu začať prípravné práce k úplnému dokončeniu budovy.

10. výročie vzniku fakulty

FIIT STU vznikla pred desiatimi rokmi.  Pod jej vznik sa podpísala situácia na trhu práce a vývoj spoločnosti, ktorý si z roka na rok žiadal väčšie počty odborníkov zameraných na informačno-komunikačné technológie. FIIT STU je jediná fakulta na Slovensku, ktorá sa špecializuje výlučne na tento sektor.

„Denne prichádzam do kontaktu s firmami, ktoré sa sťažujú na nedostatok odborníkov v IKT. Pýtajú sa ma, koľko našich študentov končí tento rok, a koľko ich končí tie ďalšie. Keď vidím tento záujem, viem, že rozhodnutie založiť fakultu bolo správne," uviedol Pavel Čičák, dekan FIIT STU. „Správa o prevode financií na dokončenie ául je pre nás významná. Veľké prednáškové auly nám chýbali, ich sprevádzkovanie opät zvýši komfort výučby," dodal P. Čičák.

Svoju činnosť FIIT rozbiehala v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Minulý rok začala výučbu v novej budove v Mlynskej doline v Bratislave. Zväčšenie priestorov uľahčilo výučbu, dalo väčší impulz výskumným aktivitám a hlavne umožňuje postupne prijímať väčšie počty študentov.

Štúdium na FIIT je zamerané na informatiku a počítačové a komunikačné systémy a siete. Doteraz fakulta vychovala 1 533 študentov bakalárskeho, 1 137 inžinierskeho a 50 doktorandského štúdia. Absolventi fakulty patria na trhu medzi najžiadanejších. Miera nezamestnanosti absolventov je podľa štatistík Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  0,3 % a výška nástupného platu 1 431 euro.

Zaujímavé projekty

Spolupráca s firmami je jedným z pilierov pri koncepcii študijných programov. Pre uľahčenie tejto komunikácie funguje od tohto akademického roka Kariérne centrum FIIT STU. Zameriava sa na rozvoj soft-skills znalostí študentov, ktoré viacerí zamestnávatelia označili ako potrebné rozvíjať. Zároveň ponúka štúdium cudzích jazykov nad rámec pedagogického procesu (napr. kurzy japončiny), a  koordinuje spoluprácu s firmami.

DIGIPOINT je projekt, ktorým sa FIIT snaží priblížiť verejnosti. DIGIPOINT sa nachádza v Polus City Centrum, fakulta v ňom organizuje workshopy, semináre a verejnosti prezentuje zaujímavé študentské projekty či technologické novinky.

Reakciou na nízky počet dievčat na fakulte je projekt AJ Ty v IT. Zameriava sa na dievčatá na stredných a základných školách, ktoré formou stretnutí, diskusií a praktických kurzov privádza k informatike. Veľkú obľubu získal mentoring, počas ktorého majú stredoškoláčky možnosť stráviť deň na fakulte v sprievode svojho mentora a zistiť, ako prebieha výučba.

 

  • Budova FIIT STU
  • Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady fakulty
  • Pavel Čičák, dekan FIIT STU