Prejsť na obsah

FIIT STU oslavuje 20. výročie v popredí slovenského IT vzdelávania

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) si pripomína 20 rokov činnosti. Počas tohto obdobia zaujala popredné miesto v oblasti slovenského IT vzdelávania, digitálneho technologického výskumu a inovácií. Medzinárodne uznávaná fakulta sa stala významnou vzdelávacou a vedeckou inštitúciou v oblasti informačných technológií.

fiit stu vyrocie

Fakulta informatiky a informačných technológií vznikla ako prirodzený dôsledok rýchleho rozvoja informačných technológií a potreby hlbšieho vzdelávania a výskumu v tejto oblasti na Slovensku. Svoju históriu začala písať 1. októbra 2003 ako najmladšia, siedma fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Jej prvým dekanom sa stal prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. (2003 – 2011).

Odčlenenie od Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vytvorilo základ pre novú akademickú inštitúciu, ktorá sa stala jedinou čisto informatickou fakultou na Slovensku. Cieľom tohto kroku bolo poskytnúť neustále rastúcemu počtu záujemcov kvalitné IT vzdelanie na akademickej pôde, zodpovedajúci výskum v oblasti informačných technológií a vybudovanie špičkovej vzdelávacej inštitúcie v našom regióne, ktorá sa bude môcť porovnávať svojou kvalitou a aktivitami s okolitými krajinami Európskej únie. V súčasnosti FIIT STU ponúka bakalársky, inžiniersky aj doktorandský stupeň štúdia, ktorý sa stal štandardom už v priebehu prvého akademického roka.

Za 20 rokov pôsobenia FIIT STU vo všetkých troch stupňoch jej vzdelávania úspešne ukončilo štúdium viac ako 5 500 absolventov. Mnohí z nich sú dnes uznávaní IT špecialisti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí v odboroch, ktoré im štúdium na FIIT STU poskytlo. Absolventi zároveň spolupracujú s fakultou pri digitálnom technologickom výskume a vzdelávaní novej generácie IT špecialistov. Študenti FIIT STU získavajú svoje vedomosti v jednej z najmodernejších budov v slovenskom univerzitnom školstve s moderným technologickým vybavením pre výučbu a výskum vo všetkých oblastiach jej pôsobenia.

FIIT STU sa od svojho vzniku zaviazala, že ponúkne vzdelanie najvyššej kvality v oblasti informačných technológií na Slovensku, ktoré bude konkurencieschopné aj na medzinárodnej úrovni. Tento záväzok napĺňa a rozširuje. Svedčí o tom aj akreditácia študijných programov zo strany renomovanej inžinierskej inštitúcie Institution of Engineering and Technology (IET), ktorou sa môžu pýšiť aj univerzity v Oxforde a Cambridge. Medzinárodné uznanie FIIT STU je zreteľné v spoluprácach a výskumoch s renomovanými zahraničnými partnermi. Fakulta je hrdá na prestížny grant od Massachusetts Institute of Technology pre výskum umelej inteligencie v medicínskej diagnostike. Tento projekt je dôkazom excelentného výskumu a jeho potenciálu zmeniť svet.

„To najcennejšie na našej fakulte sú a vždy budú ľudia – naši akademickí i neakademickí zamestnanci a študenti. Ich vášeň, odhodlanie a neustála snaha dosiahnuť lepšie výkony je tým, čo nás spája a posúva vpred. Som hrdý, že privádzame do sveta talentovaných a ctižiadostivých študentov, ktorí patria medzi najlepších v oblasti informačných technológií na Slovensku,“ hovorí dekan FIIT STU Ivan Kotuliak.

Jednou z vizionárskych iniciatív fakulty je príprava anglického študijného programu. FIIT STU sa tak stane prvou informatickou fakultou na Slovensku, ktorá ponúkne komplexné štúdium v angličtine. Otvorí tak nové dvere pre medzinárodných študentov, ktorí budú mať príležitosť získať kvalitné informatické vzdelanie priamo v Bratislave.

 

Zdroj: FIIT STU