Prejsť na obsah

Galavečer k 85. výročiu založenia univerzity

Slovenská technická univerzita v Bratislave si pripomenula 85. výročie založenia. Venovala mu slávnostný večer v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky, Zimnej jazdiarne na Bratislavskom hrade. Urobila tak symbolicky 13. decembra, v deň rozhodnutia Márie Terézie o vzniku slávnej Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, ku ktorej dedičstvu sa hlási.

prihovor rektor technik spevaci

Kontinuitu STU s Banskou akadémiou, založenou pred 260 rokmi, spomenul v príhovore k hosťom večera rektor Oliver Moravčík. Škoda len, že sme jej dedičstvo nedokázali adekvátne uchopiť, na rozdiel od iných doma i v zahraničí, poznamenal.

„Právom hrdí však môžeme byť na to, čo naša univerzita dokázala. Jej brány opustilo takmer 200 000 absolventov inžinierskeho a doktorandského štúdia – tieto ženy a muži sa v obrovskej miere podieľali na premene zaostalej agrárnej krajiny na moderné a vyspelé Slovensko, ktoré si našlo miesto v skupine najvyspelejších štátov sveta,“ povedal rektor.

komorny zbor hostia

Spomenul komplikovanú situáciu, v ktorej naša i ďalšie slovenské univerzity v súčasnosti pôsobia, a vyslovil želanie, aby v oblasti štátnej vysokoškolskej politiky pragmatizmus a triezvy rozum prevýšili snahy o ďalšie experimentovanie so živými organizmami, ktorými vysoké školy určite sú.

„Máme ako technika obrovskú výhodu oproti iným vysokým školám – možnosť podnikať. Tento trend musíme intenzívne podporovať, máme v tejto oblasti osvedčené skúsenosti. Musíme byť akcelerátorom prenosu nových technológií a priemyselných vzorov do priemyselnej praxe, nadviazať užšie prepojenie s úspešnými podnikmi na Slovensku a v zahraničí – je to príležitosť zarobiť na seba a tým získať väčšiu nezávislosť od štátneho financovania. Musíme zintenzívniť projektové aktivity vo všetkých ponúkaných segmentoch – od štrukturálnych fondov EU, cez  Európske inovačné inštitúty až po grantové agentúry Európskej únie,“ spomenul rektor Oliver Moravčík výzvy, ktoré pred univerzitou stoja.

tanecny subor pistalkar

„Pevne verím, že je medzi nami dostatok optimistov, ktorí sa nenechajú odradiť momentálnou situáciou a naďalej budú pevne stáť pri výchove našej technickej elity, bez ktorej by budúcnosť nášho Slovenska bola veľmi otázna. A že sa nájde veľa mladých entuziastov, ktorí odhliadnuc od finančného ohodnotenia vysokoškolského učiteľa či vedca budú ochotní dopĺňať naše rady. Želám teda Slovenskej technickej univerzite čo najviac kvalitných a motivovaných pedagógov, vedcov a študentov, ktorí budú držať našu vlajku vysoko. Želám našej i ostatným slovenským univerzitám prostredie, ktoré im umožní skutočný rozvoj a rast kvality,“ zaželal rektor jubilujúcej Slovenskej technickej univerzite.

spevacky moderator

Reprezentatívny charakter dalo slávnostnému večeru vystúpenie všetkých troch zložiek nášho Vysokoškolského umeleckého súboru Technik. Komorný orchester, spevácky zbor i folklórny súbor pod vedením Ľubice Meškovej zožali veľký aplauz a ocenenie zaplnenej sály.