Prejsť na obsah

Generálny sekretár CESAER navštívil STU

Slovenskú technickú univerzitu navštívil v piatok 17. júna  generálny sekretár združenia výskumných univerzít CESAER Mattias Björnmalm. Išlo o prvé stretnutie od vstupu STU do tohto prestížneho združenia výskumne orientovaných technických univerzít v januári 2022.

 

Každoročná osobná návšteva reprezentanta CESAER a stretnutie so zástupcami členskej univerzity má za cieľ lepšie ju spoznať a bezprostredne prediskutovať nastavené plány, zharmonizovať ich, ale predovšetkým poukázať na možnosti, ktoré  členstvo v CESAER ponúka. Súčasťou stretnutí sú i otázky zamerané na aktuálny o vývoji v oblasti európskeho vysokého školstva a výskumu.

Pri stretnutí s rektorom STU Oliverom Moravčíkom a prorektorkou pre propagáciu a zahraničie Ľubicou Vitkovou sa generálny sekretár Mattias Björnmalm zaujímal o výzvy a zámery rozvoja našej univerzity na najbližšie obdobie v kontexte národnej i európskej a globálnej úrovne.

„Diskutovala sa predovšetkým možnosť intenzívnejšieho prepojenia činností STU s činnosťou CESAER, ako aj otázka vhodného zapojenia zamestnancov STU do aktivít a štruktúr združenia,“ spresnila prorektorka Ľubica Vitková.

Na stretnutí so zástupcami relevantných pracovísk rektorátu i fakúlt a pracovných skupín pre hodnotenie univerzít a oblasť otvorenosti vedy a techniky Mattias Björnmalm prezentoval program CESAER na roky 2022 a 2023 a aktivity jednotlivých pracovných skupín. Stretnutie prinieslo lepšiu informovanosť o činnosti združenia CESAER a možností pre našu univerzitu v ňom.

Združenie CESAER je významným reprezentantom zastupujúcim svojich členov v rámci Európskeho výskumného priestoru (ERA), Európskeho vzdelávacieho priestoru (EEA) a v rámci Európskej stratégie pre univerzity. Má dôležitý hlas i v rámci Európskej komisie pre výskum a inovácie, či v rámci Európskeho parlamentu pri kreovaní politiky výskumu. Združenie technických univerzít CESAER tak predstavuje „silný a jednotný hlas univerzít zameraných na vedu a techniku v Európe“.

CESAER v súčasnosti združuje 58 popredných špecializovaných a komplexných univerzít vedy a techniky s intenzívnym výskumom z 28 krajín Európy a mimo nej. Slovenská technická univerzita v Bratislave je členom tohto prestížneho združenia od 1. januára 2022.