Prejsť na obsah

Inovatívny čin roka 2013

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 3. februára 2014 siedmy ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2013.

Sutaz_inovativny_cin_roka

Súťaž sa organizuje v troch kategóriách:

1.      Výrobková inovácia (inovácia produktov),

2.      Technologická inovácia (procesov),

3.      Inovácia služby (netechnologický proces).

Podmienky účasti v súťaži:

  • Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky.
  • Prihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2013.
  • Súťažiaci by mal preukázať prvé skúsenosti s účinkom inovácie.
  • Kompletne vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 15. apríla 2014 na e-mailovú adresu organizátora: sutaz@siea.gov.sk a zároveň poštou na adresu organizátora:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

Zaslaním prihlášky súťažiaci potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže.

V každej kategórii sa udeľuje 1 vecná cena a finančná odmena v hodnote 4 000 €. V prípade, že v niektorej z vyhlásených kategórií je okrem víťazného aj ďalšie vynikajúce inovatívne riešenie, možno udeliť mimoriadnu cenu ministra hospodárstva SR, s finančným ohodnotením vo výške 1 000 €.

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 20. mája 2014 v rámci 21. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

 

Informácie o minulých ročníkoch súťaže Inovatívny čin roka sú k dispozícii na stránke SIEA v sekcii Inovácie a na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v sekcii Inovácie.

 

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: SEIA