Prejsť na obsah

Inovátorom roka je Alexander Schrek zo SjF STU

Docent Alexander Schrek zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave sa stal inovátorom roka. Ocenenie získal za významný novátorský prínos v oblasti tvárniteľnosti kombinovaných polotovarov zváraných laserom. Prevzal si ho na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov ocenenia Vedec roka v utorok 21. mája. Vyhlasovateľmi ocenenia sú Centrum vedecko-technických informácií, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.

vedec roka stu schrek

Hodnotiaca komisia 27. ročníka podujatia Vedec roka SR vybrala spomedzi 48 nominácií päť vedeckých osobností, ktoré získali ocenenie v kategóriách Vedec roka/Vedkyňa roka, Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka, Inovátor roka/Inovátorka roka, Technológ roka/Technologička roka a Osobnosť medzinárodnej spolupráce.

Laureátmi ocenenia Vedec roka SR za rok 2023 v piatich kategóriách sa stali:

Vedec roka/Vedkyňa roka: prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc.

Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka: RNDr. Ivana Šišoláková, PhD.

Inovátor roka/Inovátorka roka: doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.

Technológ roka/Technologička roka: doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.

Osobnosť medzinárodnej spolupráce: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

 

Doc. Ing. Alexander Schrek, PhD., pôsobí v Ústave technológií a materiálov Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a je uznávaným odborníkom v oblasti technológií tvárnenia. Pôsobil vo funkcii vedúceho ústavu, v súčasnosti je prodekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Je členom dvoch vedeckých rád a troch redakčných rád časopisov. Výsledky vedecko-výskumnej práce prezentuje  na zahraničných i domácich konferenciách a pravidelne publikuje v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch a časopisoch registrovaných v databázach Web of Science a Scopus.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Tohtoroční laureáti patria medzi vedeckú špičku v oblastiach, ako sú kvantové technológie, materiálová veda, strojárenské technológie, fyzikálna chémia či umelá inteligencia.

 

Zdroj: CVTI