Prejsť na obsah

Inžiniersku cenu získal študent SvF STU

Absolvent Stavebnej fakulty STU Ing. Juraj Wallner získal Inžiniersku cenu za diplomovú prácu - Hornú stanicu lanovej dráhy Turecká-Krížna.

Ocenenie si prevzal vo štvrtok 6. februára 2014 na slávnostnom podujatí v Slovenskej komore stavebných inžinierov.

"Najťažšie, ale zároveň aj najzaujímavejšie pri mojej diplomovej práci bolo zbieranie informácii. A to informácií o lokalite, o vybavenosti stanice lanovky a rozhovory s výrobcom lanoviek. Veľmi mi pomohol môj vedúci Ing. Erik Jakeš, PhD.," hovorí vítaz Juraj Wallner.

Jeho stanica lanovky má tri časti - v jednom krídle je priestor pre horskú službu a obsluhu lanovky, v strednej časti je samotná hala pre výstup a nástup a v ďalšom krídle je reštaurácia.

"My pedagógovia máme v spoločnosti výsostné postavenie - možnosť tešiť sa s úspechov našich "detí" opakovane. Prajem víťazom súťaže aby sa čoskoro stali riadnymi členmi Slovenskej komory stavebných inžinierov," povedal vo svojom príhovore dekan Stavebnej fakulty prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD..

Súťaž Inžinierska cena každoročne organizuje Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, Slovenský zväz stavebných inžinierov a ABF Slovakia - Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva. Predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. pri príležitosti odovzdávania ocenení povedal, že v ďalších rokoch chcú rozšíriť skupinu organizátorov, zapojiť ďalšie školy, profesijne organizácie a zhotoviteľov stavieb. Mali by sa tiež rozšíriť kategórie, v ktorých sa bude cena udeľovať.

Ocenení Inžinierska cena 2013:

Čestné uznania:

Hodnotenie ekonomickej efektívnosti opráv a údržby vybraných úsekov ciest programom ISEH

Autor: Ing. Matúš Kozel zo  Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Návrh Domu odevov v Púchove

Autor:  Ing. Zuzana Kubicová zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Oceľová konštrukcia skokanského mostíka

Autor: Ing. Tomáš Polanský zo Stavebnej fakulty TU v Košiciach

 

Laureát Inžinierskej ceny:

Horná stanica lanovej dráhy Turecká - Krížna

Autor: Ing. Juraj Wallner zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Vedúci DP: Ing. Erik Jakeš, PhD.