Prejsť na obsah

Istrobot 2014 s rekordnou účasťou

Cez víkend ( 26. 4. 2014) sa v Bratislave zišla takmer stovka nadšencov robotiky zo Slovenska i susedných krajín, aby predviedli svoje konštruktérske i programátorské umenie na ďalšom ročníku súťaže Istrobot. Nápady konštruktérov obdivovali stovky návštevníkov, ktorý prišli na Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Istrobot bol súčasťou akcie Bratislava pre všetkých.

V štyroch súťažných kategóriach bojovalo viac než 80 robotov. Vo vstupnej chodbe prezentovali svoje nápady súťažiaci v kategórií Voľná jazda. Najväčší záujem vyvolal robot Duodeped, ktorého autor sa inšpiroval kreáciami holandského umelca Thea Jansena a vytvoril mechanicky náročnú kráčajúcu konštrukciu, na ktorej povozil mnohých malých návštevníkov. Jeho autor, Bartolomiej Gola z Univerzity v poľskej Bielsko-Bielej kategóriu tak zaslúžene vyhral. „Je to školský projekt, mali sme za úlohu zostrojiť kráčajúceho robota, ktorý odnesie náklad do 100 kíl. Vie sa pohybovať rýchlosťou 4km/hod všetkými smermi a môžeme ho ovládať počítačom či cez telefón," vysvetľoval konštruktér Gola. Na druhom mieste skončila zložitá konštrukcia robota AnyWay Patrika Štefku z Krajného. Všesmerový robot sa dokázal pohybovať všetkými smermi a autor ho doplnil aj mnohými efektnými funkciami. Na treťom mieste v tejto kategórii sa umiestnil Arbito Mariusza Kozku takisto z Bielsko-Bialej. Dvojnohý kráčajúci robot zaujal mnohých návštevníkov podujatia.

Návštevníkov z celej Bratislavy zaujali aj ďalšie kategórie Myš v bludisku a V sklade kečupu. Do bludiska postavil najrýchlejšieho robota  Tomáš Dočekal z ostravskej Vysokej školy baníckej. Jeho robot dokázal najrýchlejšie zmapovať bludisko a postupne hľadať stále rýchlejšiu cestu von. Zvládol za 4,5 sekundy. „Nechcel som použiť pri programovaní pravidlo pravej ruky, potvrdilo sa, že taký robot nemusí byť najrýchlejší. Lákali ma zložitejšie algoritmy, musel som vyriešiť ako robot zmapuje bludisko, a bude reagovať na steny, na slepé uličky, ako spracuje informácie, ktoré získa pri mapovaní," hovorí Dočekal.

Úlohou robotov V sklade kečupu bolo nájsť na ploche predstavovanej sieťou 5x5 štvorcov konzervy s paradajkovým pretlakom a dopraviť ich do vlastného skladu. „Táto súťaž je bratislavským unikátom. Najťažšie je naprogramovať robota tak aby okrem vlastnej úlohy dokázal správne reagovať na pohyb  súperovho robota. Na súťažnej ploche je zrazu rušivý prvok, ktorý sa často pohybuje chaoticky," vysvetľuje Richard Balogh z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, ktorá súťaž organizuje. Najviac konzeriev napokon dokázal pozbierať robot Frankie, ktorého postavil Dominik Fedor z Jakloviec.

Najviac obsadená súťaž bola v kategórií Stopár, kde súťažili roboty a ich konštruktéri o to, kto najrýchlejšie prekoná trať plnú prekážok. Po prvý raz sa súťažilo na troch rozličných úrovniach zložitosti, ktoré postupne obsahovali viac a viac prekážok. Tú najkomplikovanejšiu vyhral Andrej Lenčucha zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Jednoduchšie úrovne vyhrali študenti z Ostravy Tomáš Dočekal a Jan Dedek.

Porota ocenila rastúcu kvalitu súťažiacich robotov. „Zaznamenali sme veľký posun v konštrukcií robotov, nie sú to už len roboty poskladané najmä zo stavebníc, ale ide o vlastné konštrukcie, niektoré sú dokonca vyrezané laserom, alebo vytlačené na 3D tlačiarni," povedal člen poroty Peter Hubinský z FEI STU.

Návštevníci si mohli počas súťaže pozrieť aj novootvorené Národnom centre robotiky na FEI STU. Najmä deti obdivovali dvojnohého robota Bipeda, ktorý im kýval a cvičil pred nimi stojky či kliky.

Súťaž Istrobot 2014 by bolo nemožné zorganizovať bez podpory dobrovoľníkov a sponzorov, ktorými tento rok boli spoločnosti Aerobtec, Avir, Cisco, Elso, Freescale, Microrisc, MicroStep-MIS, ME-Inspection a RLX .

Podrobné výsledky jednotlivých kategórií, popis súťažiacich robotova fotografie sú k dispozícii na stránkach http://robotika.sk

 

Fotografie: Zoltán Janík, Marián Tárník