Prejsť na obsah

Kurzy cudzích jazykov

V letnom semestri 2014 sa otvárajú kurzy čínskeho a francúzskeho jazyka pre pracovníkov, študentov STU aj pre širokú verejnosť.

KURZ ČÍNSKEHO JAZYKA

V letnom semestri 2014 otvárame bezplatný kurz čínskeho jazyka pre začiatočníkov, pre pracovníkov a študentov STU.

Vyučovanie začína: od 25. februára 2014 a potrvá do 30. mája 2014

Prebiehať bude v dňoch:

utorok a štvrtok od 8,00 - 9,30 hod.

Miesto výučby: STU, Vazovova 5. Bratislava, miestnosť - UD 204

Max. počet študentov, ktorí budú navštevovať kurz môže byť 40, a to vzhľadom na kapacitu učebne.

Preto poprosíme, aby sa hlásili len tí záujemci o kurz, ktorí absolvujú celý semester!

Registrovať sa môžete na e-mail: konfuciov.institut@gmail. com

Kontaktá osoba: Ing. Alena Malíčková, Tel. č. 52 622 083

 

KURZ FRANCÚZŠTINY

Francúzske centrum pri STU ponúka od 3.3.2014 kurzy francúzskeho jazyka. Kurzy sú určené pre študentov i zamestnancov STU aj pre širokú verejnosť.

Kurzy sa konajú vo Francúzskom centre STU, Vazovova 5, prízemie vpravo, miestnosť  UC 104.

Zápisy sa budú konať v utorok 25.2 a vo štvrtok 27.2.2014 od 17.00 do 18.00 v priestoroch Francúzskeho centra - prízemie Rektorátu STU na Vazovovej.

Zapísať sa môžete záväzne aj mailom tak, že vyplníte túto prihlášku a pošlete ju do 28.2.2014 na adresu  katarina.vassalova@stuba.sk .

Informácie priebežne aj počas semestra možno získať na katarina.vassalova@stuba.sk alebo na stránkach FC STU.

 

KURZ ANGLIČTINY A NEMČINY

Jazykové centrum pri STU otvára jazykové kurzy (angličtina, nemčina)  v letnom semestri.

Harmonogram kurzov je tu. Zápisy sa konajú na FCHPT, Radlinská ul.9, prízemie č.dv. 108 v čase 14.00 - 18.00 hod.