Prejsť na obsah

Martin Klaučo laureátom Ceny za vedu a techniku

Osobnosťou vedy a techniky do 35 rokov sa stal Doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD. z Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Ocenenie si prevzal na slávnostnom galavečere, ktorým v piatok 10. novembra vyvrcholil jubilejný 20. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023.

Martin Klaučo

Martin Klaučo získal ocenenie za výskum a praktické nasadenie laditeľných explicitných regulátorov pre optimalizáciu priemyselných aplikácií.

„Úprimné blahoželám všetkým laureátkam a laureátom, ktorí boli počas tohto ročníka Týždňa vedy a techniky ocenení. Zároveň mi dovoľte vyjadriť moju vďaku všetkým tým, ktorí pracujú v oblasti vedy a techniky. Práca vedkýň a vedcov má nezastupiteľnú úlohu v našej spoločnosti a je viac ako žiadúce, aby sme ich úspechy oslavovali spoločne a vyzdvihovali ich. Preto ma teší, že toto je jedna z foriem, kedy sa tak skutočne deje,“ povedal štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Róbert Zsembera.

ceny za vedu a techniku laureati

Vyhlasovateľom oceňovania je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizátorom podujatia bolo Centrum vedecko-technických informácií SR. Cieľom je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, vedecko-technické tímy a dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Cenu za vedu a techniku odovzdávali v piatich kategóriách: Osobnosť vedy a techniky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, Popularizátor vedy a Vedecko-technický tím roka.

ceny za vedu a techniku laureati

Hodnotiaca komisia, ktorá pozostávala zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, vysokých škôl, vedecko-výskumných inštitúcií a zástupcov ďalších zainteresovaných subjektov, vybrala spomedzi predložených nominácií deviatich laureátov.

 

Zdroj: tyzdenvedy.sk