Prejsť na obsah

Memorandum o porozumení s Tishreen University

Slovenská technická univerzita v Bratislave bude spolupracovať s Tishreen University z mesta Lattakia v Sýrskej arabskej republike. Memorandum o tom podpísali rektori Oliver Moravčík a Bassam Abdulkareem Hassan.

Oliver Moravčík, Bassam Abdulkareem Hassan moravcik hassan

Cieľom Memoranda o porozumení je rozvoj výmenných a kooperačných aktivít v akademickej, výskumnej, vedeckej a technologickej oblasti medzi STU a Tishreen University. Spoločné aktivity budú zahŕňať výmenu študentov, učiteľov, výskumných a administratívnych pracovníkov, spoluprácu vo vede a výskume, výmenu akademických materiálov, publikácií a informácií a tiež iné akademické a vedecké činnosti spoločného záujmu. Každý projekt alebo aktivita spoločného záujmu bude v zmysle memoranda financovaná individuálne, podľa dostupných zdrojov.

Tishreen University je verejná univerzita so sídlom v Lattakii. Založená bola v roku 1971 a je tretia najväčšia univerzita v Sýrskej arabskej republike. Univerzita sa od svojho vzniku výrazne rozvinula a v súčasnosti zahŕňa sedemnásť fakúlt, tri špecializované ústavy, osem technických inštitútov a tri centrá excelentnosti. Je členom mnohých národných a medzinárodných výskumných orgánov, zväzov a sietí, okrem toho má mnoho dohôd a partnerstiev s miestnymi a arabskými inštitúciami a orgánmi a európskymi a medzinárodnými univerzitami.