Prejsť na obsah

Mladí vedci dostali granty na výskum

Z Programu na podporu mladých výskumníkov sa stala tradícia. Dňa 3. 4. 2017 už ôsmykrát po sebe rektor STU odovzdal dekréty mladým vedcom. Mladí vedci so svojimi projektmi uspeli v súťaži v rámci schémy Program na podporu mladých výskumníkov a dostali od STU granty na riešenie vedecko-výskumných projektov.

V súlade s platnou smernicou mladí zamestnanci (PhD. študenti a zamestnanci do 30 rokov) v stanovenej lehote podali spolu 183 projektov, z čoho bude financovaných 120. Slovenská technická univerzita na tento účel vyčlenila 119 626,- eur.

Hodnotiaca komisia na svojom zasadnutí schválila stavebnej fakulte 29 projektov, strojníckej 9 projektov, elektrotechnikom 18, chemikom 25, architektom 7, materiálovotechnologickej 15, informatikom 14 a Ústavu manažmentu 3 projekty.

Zoznam financovaných projektov