Prejsť na obsah

Najlepšou technickou fakultou je opäť fakulta STU

Aj tento rok vedie Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU rebríček najlepších technických fakúlt (ARRA). V prvej trojke sa udržala aj Fakulta elektrotechniky a informatiky STU.

Na prvom mieste rebríčka najlepších technických fakúlt sa Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU drží už od prvého roku hodnotenia agentúrou, od roku 2005.  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU si 3. miesto v hodnotení drží už od roku 2009.

Umiestnenie fakúlt STU, ale aj tohtoročné výsledky našich študentov, ktorí vyhrali viaceré súťaže, potvrdzuje, že vo vzdelávaní ideme správnou cestou. Zapájame študentov do výskumu a vzdelávanie prepájame s praxou. Spolupracujeme s firmami, ale zároveň neobmedzujeme prípravu študentov len na konkrétneho zamestnávateľa. Našou prioritou je vychovať absolventa, ktorý bude flexibilný a bude si môcť z pracovných ponúk vybrať tú najzaujímavejšiu. Verím, že aj preto naši študenti vyhrali tento rok Študentskú podnikateľskú cenu, Startup Awards, Podnikateľský nápad roka a mnohé ďalšie súťaže, hovorí rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer.

ARRA sa v tomto roku zamerala aj na klesajúci počet uchádzačov o štúdium na vysokých školách. Vychádzala z údajov za predošlý akademický rok. STU v predošlom akademickom roku 2012/13 napriek trvalému poklesu počtu maturantov naopak zaznamenala nárast počtu uchádzačov o bakalárske štúdium aj nárast počtu zapísaných študentov (počet zapísaných narástol o 7,5 %). A záujem o štúdium zostal stabilný aj v prebiehajúcom akademickom roku.

Na Slovenskej technickej univerzite v tomto akademickom roku študuje viac ako päťtisíc nových prvákov (5 084, v akademickom roku 2012/13 ich bolo 5 158, v akad. roku 2011/12 len 4 766), z toho približne dve tisícky dievčat.

ARRA upozornila tiež na trend znižovania počtu doktorandov, pričom tento trend nezaznamenala u najlepších fakúlt a u škôl orientovaných na výskum. Príkladom je aj Slovenská technická univerzita, na ktorej zostáva počet doktorandov stabilný.

Pre výskum a vedu na univerzite sú práve doktorandi kľúčoví. Slovenská technická univerzita doktorandské štúdium podporuje aj po zmene spôsobu financovania od minulého akademického roka, kedy dotácie zo štátneho rozpočtu nesmerujú priamo na počet doktorandov, ale financie na doktorandov si musia z dotácie vyčleniť samotné školy.

„Slovenská technická univerzita aktuálne spúšťa projekt Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava a Univerzitného vedeckého parku v Trnave. Začíname s obnovou laboratórií, vybavujeme ich špičkovými zariadeniami a obnovujeme budovy fakúlt. V tomto akademickom roku sme začali aj s rekonštrukciou internátov. Zvyšujeme štandard ubytovania, pretože chceme, aby sa študenti dobre cítili nielen v posluchárňach ale aj na internátoch. Veríme, že tieto zámery sú dobrou správou pre študentov, ktorí sa práve rozhodujú, na ktorú vysokú školu si podajú prihlášku," hovorí rektor STU Robert Redhammer.

ARRA -Ranking 2013.