Prejsť na obsah

Novým kvestorom Mikuláš Bittera, jeho agendu preberá Štefan Stanko

Novým kvestorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bude od 1. januára 2024 doterajší prorektor pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov Mikuláš Bittera. Jeho agendu popri aktuálnej prevezme súčasný prorektor pre informatizáciu a šport Štefan Stanko. Rektor Oliver Moravčík dnes obom odovzdal menovacie dekréty a poďakoval sa za prácu doterajšej poverenej kvestorke Oľge Matuškovej.

Rektor Oliver Moravčík vysoko ocenil prácu a nasadenie Oľgy Matuškovej, ktorá prevzala výkon funkcie kvestorky v zložitej situácii a spolu so svojím tímom dokázala univerzitu stabilizovať. Vyslovil poľutovanie nad jej rozhodnutím odísť do dôchodku i nádej, že sa ním pôsobenie Oľgy Matuškovej na STU ešte definitívne nekončí.

Oliver Moravčík, Mikuláš Bittera Oliver Moravčík, Oľga Matušková

Vo funkcii kvestora ju od 1. januára 2024 nahradí doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD., ktorý bol doposiaľ prorektorom pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov. Stalo sa tak na základe výsledkov výberového konania. Rektor Oliver Moravčík ocenil, že zodpovednú funkciu preberá človek, ktorý ako doterajší člen vedenia veľmi dobre ovláda pomery na univerzite, jej súčasnú situáciu a smerovanie. Poďakoval sa Mikulášovi Bitterovi za výkon funkcie prorektora pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov a poveril ním doterajšieho prorektora pre informatizáciu a šport prof. Ing. Štefana Stanka, PhD., ktorý s ňou má skúsenosti už z minulosti. Vykonávať tak bude funkciu prorektora s oboma agendami. Rektor Oliver Moravčík toto riešenie označil za racionálne, efektívne a v súčasnej situácii logické.

Oliver Moravčík, Štefan Stanko

 

20.12.2023