Prejsť na obsah

Ocenenia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede

Vedenie STU na čele s rektorom Oliverom Moravčíkom dnes ocenilo vedkyne STU za výsledky ich vedeckej práce. Stalo sa tak pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede, ktorý si pripomíname 11. februára.

vedkyne

Rektor Moravčík označil dnešné podujatie za začiatok novej tradície oceňovania vedkýň na STU. Nejde podľa neho o nadbiehanie aktuálnym trendom rodovej rovnosti, veď STU venuje ženám pozornosť oveľa dlhšie. Zámerom je vyzdvihnúť podiel žien, osobitne v oblasti vedy a výskumu, a podporiť ich záujem o vedecko-výskumné aktivity, najmä vytváraním a zlepšovaním podmienok na to, aby žien-vedkýň na univerzite a v jej laboratóriách pribúdalo.

„S uspokojením hodnotím fakt, že už dnes predstavujú ženy tretinu z celkového počtu našich študentov, na doktorandskom stupni je to dokonca vyše 42 %. Najväčšie zastúpenie študentiek je na Fakulte architektúry a dizajnu - 70 % a na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie je to 67,50 %. Ženy sú platnými a cennými členkami výskumných tímov, viaceré projekty priamo vedú,“ povedal Rektor Oliver Moravčík.

Pozastavil sa nad faktom, že kým na doktorandskom stupni je podiel žien uspokojivý a rastie, k docentúre či profesúre pokračuje len ich zlomok. Profesorka Tatiana Kluvánková, jedna z ocenených, vidí príčinu v problematickom zladení vedeckej práce a materstva v našich pomeroch. Z vlastných skúseností i poznatkov kolegýň vníma pozitívny prínos materstva k práci, treba však podľa nej vytvoriť žene flexibilné pracovné podmienky. „Znamená to možnosť voľby, či chce pracovať z domu, alebo mať zabezpečenú starostlivosť o dieťa. Každá žena to chce inak. Mala by mať tiež flexibilný pracovný čas, podobne ako na západe, kde vedkyne ani neodchádzajú na materskú dovolenku. Máme veľmi veľa šikovných žien, treba ich po skončení doktorandského stupňa podchytiť, možno aj formou pozitívnej diskriminácie,“ navrhla profesorka Kluvánková.

Rektor Moravčík pripomenul, že STU už na tomto poli urobila konkrétne kroky, napríklad zriadením vôbec prvej univerzitnej materskej školy na Slovensku STUBAčik a pripravuje ďalšie. STU tiež v závere uplynulého roka prijala Stratégiu rodovej rovnosti, v ktorej deklaruje zabezpečenie rovnosti príležitostí pre ženy a mužov a nulovú toleranciu akejkoľvek formy diskriminácie.

Dekréty Najlepšia žena vo vede 2021/22 si podľa publikačnej činnosti v minulom roku v rámci jednotlivých fakúlt prevzali:

doc. Ing. Yvonna Koleková, PhD. zo Stavebnej fakulty STU,

Mgr. Ľudmila Gabrišová, PhD, zo Strojníckej fakulty STU,

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD., z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU,

prof. RNDr.Anna Kolesárová, CSc., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU,

doc. Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD, z Fakulty architektúry a dizajnu STU,

doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD., z Materiálovotechnologickej fakulty STU,

Bc. Xiaolu Hou, PhD., z Fakulty informatiky a informačných technológií STU a

prof. Mgr. Tatiana Kluvánková,PhD., z Ústavu manažmentu STU.