Prejsť na obsah

Prebehlo verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady STU

Na STU ako jednej z prvých univerzít na Slovensku prebehlo v stredu 5. októbra verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2022-2027. Išlo o prvé podujatie tohto druhu podľa novej legislatívy.

kandidati vypocutie

Verejné vypočutie STU uskutočnila v zmysle nedávnej novely vysokoškolského zákona (§ 40 ods. 5 a § 108 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V Aule Dionýza Ilkoviča, resp. v priamom prenose si zástupcovia akademickej obce vysokej školy, vedenia ministerstva a verejnosť mohli vypočuť prezentácie kandidátov na členov Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2022-2027 zvolených Akademickým senátom STU a navrhnutých ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ich odpovede na otázky z pléna.

„Vypočutie sme naplánovali aj uskutočnili tak, aby sme poskytli všetkým zúčastneným stranám a grémiám dostatočný časový priestor na dôstojné naplnenie litery novelizovaného vysokoškolského zákona,“ povedal predseda Akademického senátu STU Marián Peciar, ktorý verejné vypočutie viedol.

Pri verejnom vypočutí sa prezentovali kandidáti navrhnutí ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Alexej Beljajev, Emil Fitoš, Ján Király, Matúš Medvec, Robert Mistrík a Katarína Surmíková Tatranská a kandidáti zvolení Akademickým senátom STU v Bratislave František Duchoň, Tibor Gregor, Miroslav Havlík, Zsolt Lukáč, Vladimír Slezák a Marta Žiaková.

Časový limit na vypočutie jedného kandidáta bol maximálne 30 minút. V prvej časti vypočutia mal každý kandidát priestor na predstavenie, v druhej časti odpovedal na otázky členov akademickej obce vysokej školy, zástupcov vedenia ministerstva a verejnosti. Verejné vypočutie sa vysielalo naživo na webovom sídle univerzity a riadil ho predseda Akademického senátu STU v Bratislave.

 

Záznam verejného vypočutia je na: https://youtu.be/b7SBTHd4S2M