Prejsť na obsah

Predsedom novej Správnej rady STU sa stal Vladimír Slezák

Na ustanovujúcom zasadnutí sa v utorok 7. februára zišla novo konštituovaná Správna rada STU. Za predsedu si jej členovia zvolili Vladimíra Slezáka.

Po prevzatí menovacích dekrétov boli členovia Správnej rady STU oboznámení s ustanoveniami novelizovaného vysokoškolského zákona, ktoré sa týkajú tohto orgánu univerzity. Žrebom si určili dĺžku funkčného obdobia a zvolili si vedenie. Predsedom Správnej rady sa stal Ing. Vladimír Slezák, ktorý tento orgán viedol aj v ostatnom období. Za podpredsedníčku si členovia zvolili Katarínu Surmíkovú Tatranskú, MBA.

Bezprostredne po ustanovujúcom zasadnutí pokračovala Správna rada STU pracovnou časťou zasadnutia. Okrem iného vzala na vedomie nový Štatút STU.

 

Správna rada STU:

Predseda: Ing. Vladimír Slezák

Podpredsedníčka: Katarína Surmíková Tatranská, MBA

Členovia :

Ing. Alexej Beljajev 
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Ing. Emil Fitoš 
Ing. Tibor Gregor 
Ing. Miroslav Havlík 
Ing. Ján Király 
Ing. Zsolt Lukáč, PhD. EMBA
Mgr. Matúš Medvec MBA
Dr. Ing. Robert Mistrík 
Ing. Slavomír Podmanický 
Ing. Marta Žiaková.