Prejsť na obsah

Prezident Svetovej organizácie duševného vlastníctva sa na STU zaujímal o startupy

Transfer technológií v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bol hlavnou témou návštevy prezidenta Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) Darena Tanga na pôde FEI a Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb) v pondelok 16. mája.

Prezident Daren Tang spolu s delegáciou WIPO sa v sprievode predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúša Medveca zaujímal o činnosť nášho inkubátora a formy podpory, ktoré poskytuje nositeľom originálnych podnikateľských nápadov najmä spomedzi študentov STU. Vedúca UTI STU Andrea Miklasová priblížila históriu a súčasné fungovanie inkubátora, jeho partnerov, mentorov i príklady firiem, ktoré sa vďaka pôsobeniu v inkubátore vypracovali na úspešné spoločnosti.

„Z hľadiska ochrany duševného vlastníctva je veľmi dôležité, aby si zakladajúci členovia budúcich startupov uvedomili dôležitosť a nevyhnutnosť ochrany či už ochrannej známky, dizajnu, patentu alebo úžitkového vzoru. To bola nosná téma prezidenta Svetovej organizácie duševného vlastníctva p. Tanga. Zaujímal sa však nielen o ochranu duševného vlastníctva, ale aj ďalšie prekážky, ktoré začínajúcim startupom stoja v ceste za úspešných naštartovaním ich biznisu,“ povedala Andrea Miklasová.

„Náš vzdelávací systém je založený na princípoch vedeckého bádania, ale aj na kreativite učiteľov a študentov. Riešime otázky aplikovaného výskumu, ktoré sú priamo prepojené s priemyselnou sférou. Snažíme sa byť jasne viditeľným lídrom nielen v oblasti technického vzdelávania, ale aj prenosu poznatkov do priemyselnej praxe,“ konštatoval prorektor STU pre vedu a výskum Ján Híveš.

"Teší nás, že sa po zaujímavých výsledkoch u nás v spolupráci s UPV SR podarilo pritiahnuť pozornosť samotnej svetovej organizácie. Medzi slovenskými univerzitami patríme k lídrom v oblasti procesov a podpory tak duševného vlastníctva, ako aj transferu. Ak hovoríme o študentoch, vďaka inkubátoru a jeho podporným programom majú možnosť rozvíjať svoje biznis zámery už počas vysokej školy. Doteraz startupy STU, ktorých je aktívnych stále viac ako 60, zarobili od svojho vzniku viac ako 13 miliónov eur,“ konštatoval prorektor STU pre strategické projekty, rozvoj, inovácie a prax Maximilián Strémy.

Súčasťou programu delegácie WIPO na pôde FEI HUB boli aj prezentácie dvoch úspešných aktuálnych startupových spoločností Attachtap a Nanodi. Attachtap založili Peter Ďurica, študent FEI STU a Sondre Reinertsen, ktorí počas prezentácie predstavili novú generáciu virtuálnych vizitiek prostredníctvom NFC funkcie v mobile. Tento druh zdieľania kontaktných údajov a obchodných informácií plnohodnotne nahrádza papierové vizitky.

Nanodi reprezentovala Michala Lipková, vedúca Ústavu dizajnu FAD STU. Spolu so študentkami FAD (Ivana Palušová, Jana Vlčková) a výskumným tímom na čele s  Mariánom Vojsom vyvinuli inovatívne zariadenia, ktoré pomocou diamantových vrstiev premieňajú vodu na dezinfekciu a starajú sa o čistenie vzduchu.

Prezident WIPO Daren Tang sa živo zaujímal nielen o technologické stránky produktov oboch startupov, ale aj o spôsob ochrany ich duševného vlastníctva. Následne si prezrel aj priestory UTI STU a jeho coworkingu, kde sa oboznámil so startupom Yvents, ktorý v nich pôsobí. V laboratóriu Ústavu elektroniky a fotoniky STU výskumný pracovník Marian Vojs priblížil delegácii WIPO výrobu diamantových vrstiev, ktorých technológiu využíva startup Nanodi vo svojom produkte. Diamantové vrstvy vyrobené na Oddelení senzorov a nanotechnológií (ÚEF FEI STU) sa využívajú nielen pri čistení vody či detekcii nežiadúcich látok v nej, ale je možné vyrobiť z nich aj šperky.