Prejsť na obsah

Program Impulz Korona STU na Úrade vlády

Na Úrade vlády sa v stredu 29. apríla 2020 konalo pracovné stretnutie vedenia STU s členom permenentného krízového štábu Robertom Mistríkom. Rektor Miroslav Fikar spolu s prorektorom Františkom Uherekom odprezentovali celouniuverzitný program IMPULZ KORONA STU.

stu urad vlady korona

Program Impulz vznikol z iniciatívy rektora Fikara ako zastrešujúca platforma na koordináciu a prepájanie výskumných tímov z jednotlivých fakúlt, ktoré spolupracujú na vývoji nových riešení v boji proti COVID-19. Vedúcim programu je prorektor STU pre spoluprácu s praxou František Uherek.

"Som hrdý na našich vývojárov a výskumníkov, ktorí promptne zareagovali na potrebu inovatívnych riešení v úsilí proti šíreniu nákazy koronavírusom," hovorí rektor Fikar. Či už je to návrh prototypu pľúcneho ventilátora v gescii profesora robotiky Františka Duchoňa z FEI STU, vývoj respirátorov pod vedením prodekana Strojníckej fakulty Juraja Beniaka, alebo tiež cenné študentské projekty v rámci iniciatívy "Pomôž nemocnici" a to najmä v oblasti 3D tlače ochranných pomôcok, ktoré sa rozbehli na viacerých našich fakultách (na Strojníckej fakulte, na Stavebnej fakulte a tiež na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave).

Projekt monitoringu odpadových vôd

Na stretnutí sa zúčastnil aj Tomáš Mackuľak, odborník na monitoring a čistenie vôd  z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, ktorý R. Mistríkovi predstavil projekt monitoringu odpadových vôd s cieľom detekovať fragmenty koronavírusu v odpadových vodách. Týmto spôsobom dokážeme získavať cenné doplňujúce informácie o výskyte koronavírusu v jednotlivých lokalitách. A práve tejto téme bolo na stretnutí venované najviac pozornosti, keďže aj Robert Mistrík je ako špičkový chemik (mimochodom, absolvent FCHPT STU) v tejto téme vedecky "ako doma".

"Diskutovali sme o rozvojových možnostiach projektu a som rád, že to prinieslo aj veľmi konkrétne výsledky. Prvé analýzy monitoringu dokážeme mať už za pár dní," uviedol Miroslav Fikar po stretnutí. Navyše, Robert Mistrík prisľúbil pomoc pri zháňaní RT-PCR prístroja na analýzu vzoriek a Slovensko sa tak zaradí do malej skupiny krajín, ktoré aj týmto inovatívnym spôsobom zisťujú úroveň premorenosti populácie na ochorenie C-19. "Pokiaľ viem, robí sa to zatiaľ iba vo Švajčiarsku, Holandsku, USA, Anglicku a Austrálii," doplnil Tomáš Mackuľak.