Prejsť na obsah

Regionálna pobočka Európskej aliancie pre inovácie na STU

Veda a výskum patria na univerzity. Univerzitný výskum je zdrojom inovácií. Potvrdzuje to aj zriadenie regionálnej pobočky Európskej aliancie pre inovácie priamo na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer a Imrich Chlamtac, prezident Európskej aliancie pre inovácie za účasti štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Štefana Chudobu, podpísali v piatok 3. mája 2013 memorandum o spolupráci a porozumení. Na základe memoranda vznikne na STU regionálna pobočka Európskej aliancie pre inovácie, ktorá sa bude zameriavať na oblasť mobility a na „sieťovanie“ odborníkov. Po pobočke v Taliansku a v Belgicku ide o prvú pobočku v regióne Strednej a Východnej Európy.

„Súčasná situácia v Európe a vo svete si vyžaduje inovácie. Európska aliancia pre inovácie je jedinečná, pretože buduje komunity - spája vlády, priemysel, výskumné inštitúcie a jednotlivcov s potenciálom pre rozvoj inovácii a ich aplikáciu v praxi. Najlepší jednotlivci sú tí, ktorí sú odborne pripravení, a takúto prípravu zabezpečujú v prvom rade univerzity. Práve univerzity sú motorom nových ideí, preto sme si vybrali za sídlo pobočky práve Slovenskú technickú univerzitu,“ povedal Imrich Chlamtac, prezident Európskej aliancie pre inovácie a čestný profesor Univerzity Bruna Kesslera v Trente.

Európska aliancia pre inovácie má v súčasnosti viac ako 200 členov – ide o univerzity, výskumné inštitúcie aj privátne firmy predovšetkým v Európe, ale aj v Ázií či v Severnej Amerike. Vďaka EAI je tak v kontakte viac ako osem miliónov vedcov, inovátorov a biznismenov. To prináša veľký potenciál práve pre prenos poznatkov z akademickej pôdy do ekonomickej praxe.

Regionálna pobočka, ktorá vzniká na Slovenskej technickej univerzite je zatiaľ treťou pobočkou, ktorú EAI zakladá. Zriadenie pobočky podporí zapájanie slovenských výskumných tímov do medzinárodných projektov. EAI úzko spolupracuje s inštitúciami Európskej únie a snaží sa ovplyvniť aj tvorbu legislatívy na podporu trasferu technológii do praxe. Cieľom členov EAI je posilnenie konkurencie schopnosti Európy na základe inovácii a podpora vzniku inovatívnych start-upov  a spin-offov na základe poznatkov získaných výskumov na akademickej pôde. EAI sa zameriava najmä na inovácie v oblasti informačných technológii, v oblasti výskumu nových materiálov, ale aj v oblasti biotechnológií. EAI a STU už v minulosti úspešne spolupracovali.

„Vysoké školy na Slovensku majú najväčšiu výskumnú kapacitu, ale aj medzinárodne akceptované výkony vo vede, našou snahou je posilňovať transfer poznatkov a inovácii z akademickej pôdy do praxe. Slovenská technická univerzita má v tejto oblasti skúsenosti, na základe výskumov našich tímov sme založili niekoľko spin-off spoločností a prostredníctvom Univerzitného technologického inkubátora sme podporili rozvoj desiatok start-upov. Transfer poznatkov do praxe však musí byť celospoločenskou prioritou, ak chceme udržať konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky,“ hovorí rektor STU Robert Redhammer.

Slovenská technická univerzita zriadila už pred 7 rokmi Univerzitný technologický inkubátor, ktorý za túto dobu podporil vznik už 40, najmä študentských,  start-up firiem. Na základe výskum vzniklo na STU už päť spin-off spoločností, predovšetkým z oblasti informačných technológií, chémie, potravinárstva a stavieb.

STU tiež veľmi úzko spolupracuje pri riešení výskumných úloh práv

e s praxou, v roku 2012 išlo o 349 projektov, ich výsledkom sú riešenia používané v praxi a v niektorých prípadoch patenty či chránené úžitkové vzory. Od roku 2000 STU eviduje u svojich zamestnancov 137 patentov a 33 úžitkových vzorov.

 

Priority pobočky EAI SK zriadenej na STU sú nasledovné:

  • príprava a realizácia projektov EÚ,
  • výskum v oblasti technologického transferu,
  • podpora transferu technológií  a propagácie malých  a stredných podnikov,
  • spolupráca s malými a strednými podnikmi s dôrazom na lokálne podmienky,
  • rozvoj komunity EAI,
  • zorganizovanie  “Mobility  Summit“ v roku 2015 na Slovensku,
  • propagácia  Slovenska ako významného partnera v oblasti inovácií a výskumu.

regionalna pobocka europskej aliancie podpis

Zľava: Dagmar Cagáňová, MTF STU, Imrich Chlamtac, prezident EAI, Robert Redhammer, rektor STU.