Prejsť na obsah

Rektor odovzdal dekréty novým docentkám a docentom

Rektor STU Oliver Moravčík odovzdal dekréty novo vymenovaným docentkám a docentom. Stalo sa tak na slávnostnom akte v priestoroch Rektorátu STU.

V diskusii po odovzdaní dekrétov noví docenti ocenili žičlivé prostredie, ktoré univerzita v ostatnom období vytvára pre rast svojich vedeckých a pedagogických pracovníkov. „Filozofia je hodnotiť prácu a výkony pred odmeňovaním za zásluhy,“ konštatoval prorektor pre vedu a výskum Ján Híveš.

menovanie docentov menovanie docentov

Menovacie dekréty si prevzali:

doc. Ing. Roman Výleta, PhD., docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania krajinárstvona Katedre vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty STU v Bratislave,

doc. Ing. Martin Juhás, PhD., docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania automatizáciana Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave STU v Bratislave,

doc. Mgr. Gabriela Czanner, MA,MA, PhD., docentka v odbore habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná informatika na Ústave informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva Fakulty informatiky a informačných technológií STU Bratislave,

doc. Ing. Ján Lang, PhD., docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná informatika na Ústave informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva Fakulty informatiky a informačných technológií STU Bratislave,

doc. Mgr. Monika Kováčová, PhD., docentka v odbore habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná informatika na Ústave informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva, Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (ospravedlnila sa).