Prejsť na obsah

Rektor Oliver Moravčík udelil ocenenia „Študent roka“

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva dnes rektor Oliver Moravčík udelil ocenenia „Študent roka“ najlepším študentom STU. Stalo sa tak symbolickou formou na online stretnutí laureátov s vedením univerzity.

Na základe návrhov, ktoré predložili dekani fakúlt a riaditeľ Ústavu manažmentu STU, bolo na ocenenie „Študent roka“ vybraných celkovo 36 študentov v deviatich kategóriách:

a) najlepší študent prvého stupňa štúdia

b) najlepší študent druhého stupňa štúdia

c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia

d) najlepšie absolvovaná akademická mobilita

e) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

f) významný reprezentant STU v športe

g) významný reprezentant STU v umení

h) mimoriadna činnosť pri rozvoji alebo propagácii STU

i) humánny čin roka

 

Pre nepriaznivú epidemickú situáciu sa stretnutie  zástupcov vedenia STU s najlepšími študentmi  uskutočnilo online.

Rektor Oliver Moravčík v príhovore vyzdvihol dosiahnuté výsledky i aktivitu ocenených študentov, ktorí dokazujú, že aj v náročných podmienkach, v akých pôsobia vysoké školy na Slovensku, vyrastajú na STU skutočne kvalitní ľudia a odborníci. Pozastavil sa nad aktuálne pertraktovanou novelou vysokoškolského zákona, ktorá v predloženej podobe zvýšeniu kvality vysokého školstva nepomôže, práve naopak, môže negatívne dopadnúť na nasledovníkov súčasných študentov.

„Už teraz sme výrobná dielňa Európy, chýbajú však vývojové centrá a hrozí, že aj túto pozíciu stratíme. Absolventi STU však po celej Európe dokazujú, že nemajú problém uplatniť sa,“ pripomenul rektor Oliver Moravčík.

Prorektor Mikuláš Bittera, ktorý slávnosť uvádzal, okrem blahoželania laureátom vyzdvihol počet nominácií a ocenených spomedzi študentiek, hoci celkovo majú na STU početnú prevahu študenti - muži.

Súčasťou ocenenia je aj štipendium, ktoré získa každý z laureátov.

 

Prehľad ocenených študentov podľa fakúlt:

 

1

Barbora Hypiusová

1

SvF

a) najlepší študent prvého stupňa štúdia

mimoriadne študijné výsledky

2

Miriam Cániková, Bc.

2

SvF

b) najlepší študent druhého stupňa štúdia

mimoriadne študijné výsledky

3

Dominika Macková, Ing.

3

SvF

c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia

mimoriadne študijné výsledky

4

Aneta Alexandra Ožvat, Ing.

3

SvF

e) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

5

Rebeka Karboníková

1

SvF

g) významný reprezentant STU v umení

mimoriadny umelecký výkon - I. miesto v dvoch architektonických súťažiach

6

Patrik Nociar

1

SvF

g) významný reprezentant STU v umení

mimoriadny umelecký výkon - I. miesto v dvoch architektonických súťažiach

7

Jozef Šprlák

1

SjF

a) najlepší študent prvého stupňa štúdia

mimoriadne študijné výsledky

8

Dávid Bezák, Bc.

2

SjF

b) najlepší študent druhého stupňa štúdia

mimoriadne študijné výsledky

9

Kristian Jezsó, Ing.

3

SjF

e) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

10

Kristína Hrebeňárová

1

FEI

a) najlepší študent prvého stupňa štúdia

mimoriadne študijné výsledky

11

Samuel Kacej ,Bc.

2

FEI

b) najlepší študent druhého stupňa štúdia

mimoriadne študijné výsledky

12

Dávid Bednár, Ing.

3

FEI

c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia

mimoriadne študijné výsledky

13

Róbert Ondica, Ing.

3

FEI

e) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

14

Ján Volko, Bc.

2

FEI

f) významný reprezentant STU v športe

3. miesto halové ME 2021

15

Zuzana Záňová, Bc.

2

FEI

h) mimoriadna činnosť pri rozvoji alebo propagácii STU

predsedníčka ŠČ AS FEI, OZ ŠPEI, náborová a propagačná činnosť, virtuálne DOD

16

Patrícia Basandová

1

FCHPT

a) najlepší študent prvého stupňa štúdia

mimoriadne študijné výsledky

17

Monika Sádecká, Bc.

2

FCHPT

b) najlepší študent druhého stupňa štúdia

mimoriadne študijné výsledky

18

Branislav Šulgan, Ing.

3

FCHPT

c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia

mimoriadne publikačné výstupy - 4 CC publikácie

19

Jana Vojčíková, Bc.

2

FCHPT

d) najlepšie absolvovaná akademická mobilita

mimoriadné výsledky dosiahnuté v rámci akademickej mobility na inej VŠ

20

Katarína Ráchel Detková, Ing.

3

FCHPT

e) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

21

Petra Urbanová, Ing.

3

FCHPT

f) významný reprezentant STU v športe

reprezentácia STU vo volejbale a plážovom volejbale

22

Zuzana Dyrčíková, Bc.

2

FCHPT

h) mimoriadna činnosť pri rozvoji alebo propagácii STU

séria podcastov, súčasť propagačnej zóny FCHPT STU

23

Marek Kalanin

1

FCHPT

i) humánny čin roka

aktívne sa podieľal na chode MOM v Humennom, dobrovoľník Slovenského Červeného kríža

24

Barbora Pavlikovská

1

FAD

a) najlepší študent prvého stupňa štúdia

mimoriadne študijné výsledky

25

Sára Pavlová, Bc.

2

FAD

b) najlepší študent druhého stupňa štúdia

mimoriadne študijné výsledky

26

Vlasta Kubušová, Mgr.art.

3

FAD

c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia

za získané ocenenia a  výsledky vo väzbe na dizertačnú prácu

27

Jakub Hanták, Ing. arch.

3

FAD

g) významný reprezentant STU v umení

víťazstvo v kategórii BYTOVÉ DOMY slovenskej ceny za architektúru CE.ZA.AR 2020

28

Michal Škoda

1

MTF

a) najlepší študent prvého stupňa štúdia

mimoriadne študijné výsledky

29

Rebeka Ranglová, Bc.

2

MTF

b) najlepší študent druhého stupňa štúdia

mimoriadne študijné výsledky

30

Henrich Suchánek, Ing.

3

MTF

c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia

spoluautor troch karentovaných publikácií

31

Ramon Urge

1

FIIT

a) najlepší študent prvého stupňa štúdia

mimoriadne študijné výsledky

32

Veronika Rajňáková, Bc.

2

FIIT

b) najlepší študent druhého stupňa štúdia

mimoriadne študijné výsledky

33

Miroslav Laco, Ing.

3

FIIT

c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia

mimoriadne publikačné výstupy

34

Kristína Hložková

1

ÚM

a) najlepší študent prvého stupňa štúdia

mimoriadne študijné výsledky

35

Hannah Štrbová, Bc.

2

ÚM

b) najlepší študent druhého stupňa štúdia

mimoriadne študijné výsledky

36

František Kubový

1

ÚM

f) významný reprezentant STU v športe

2. miesto na Letnej Univerziáde v plážovom volejbale