Prejsť na obsah

Rektor STU Miroslav Fikar udelil ocenenia pri príležitosti Dňa učiteľov

S cieľom motivovať pracovníkov STU k publikovaniu v špičkových a vysokoimpaktovaných periodikách vyhlásil rektor STU výzvu o najlepšie publikácie za rok 2018.
Najlepšie publikácie sú takto hodnotené už po štvrtýkrát, a to v troch kategóriách.

rektor fikar najlepsie publikacie ocenenie


V súlade s vyhlásenou výzvou získali ocenenie „Najlepšia publikácia STU za rok 2018.

V kategórii Publikácia v časopise NATURE alebo SCIENCE, alebo publikácia s najvyšším počtom citácií podľa databázy Thomson Reuters, získava ocenenie:

  • Ing. Tibor Lieskovský, PhD., z Katedry geodetických základov SvF STU za článok „Komplexnosť starovekých Mayských nížin, tak ako bola odhalená leteckým laserovým skenovaním“ publikovaný v časopise SCIENCE.


V kategórii Publikácia, ktorá vyšla v roku 2018 v časopisoch, ktoré spadajú do 10 % percentilu časopisov podľa impakt faktorov získava ocenenie:

  • Ing. Michal Zalibera, PhD., z Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU, za článok „Aktivácia kyslíka na rozhraní Au-TiO2 vysvetlená na atómovej úrovni“, publikovaný v časopise Journal of the American Chemical Society, s impakt faktorom 14,357.


V kategórií Publikácia, ktorá bola publikovaná v rokoch 2016 - 2018 a mala najvyšší počet ohlasov podľa SCI získavajú ocenenie:

  • Ing. Miriama Šimunková a prof. Ing. Marián Valko, DrSc., z Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, za článok „Cielené pôsobenie voľných radikálov pri ochoreniach spojených s oxidačným stresom“, publikovaný v časopise Trends in pharmacological sciences, s počtom citácií 68.


Ocenenie v kategórii Originálne umelecké dielo získala Mgr. Art. Mgr. Tatiana Lesajová z Ústavu interiéru a výstavníctva FA STU za kolekciu Adamantine. Ide o kolekciu šperkov z vysoko lešteného mramoru a mosadze. Kolekcia odkazuje na pevnosť, stálosť, silu materiálu, rovnako ako i na vysoký lesk porovnateľný s diamantom.
Ocenenie v kategórií Originálne architektonické dielo získala Ing. arch. Katarína Fejo, PhD., z Ústavu urbanizmu a územného plánovania FA STU za Verejný priestor Jama Park v Bratislave. Je spoluautorkou architektonickej úpravy bývalého cyklistického štadióna v Bratislave.

Text: redakcia
Foto: Matej Kováč