Prejsť na obsah

Revitalizovaná budova FEI STU umožňuje špičkovú úroveň výučby

Slovenská technická univerzita v Bratislave úspešne napreduje v modernizácii pracovísk na špičkovú univerzitnú úroveň. Po rozsiahlej revitalizácii dnes za účasti ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala a rektora Olivera Moravčíka slávnostne odovzdala do užívania  budovu Fakulty elektrotechniky a informatiky.

FEI STU v Bratislave po ukončení všetkých etáp revitalizácie objektu získava najmä atraktívne prostredie pre zvýšenie počtu domácich a zahraničných študentov – budúcich  vysokokvalifikovaných absolventov pripravených pre trh práce. Fakulta má teraz aj kvalitné priestory, ktoré jej umožnia prilákať a udržať si vedcov a vedeckých výskumníkov, poskytnú nové možnosti inovatívneho výskumu s inými odborníkmi a posilnenie spolupráce medzi akademickou obcou a priemyselnou sférou.

„Veľmi ma teší, že aj napriek krízovému obdobiu spojenému s infláciou a rastom cien materiálov i práce Slovenská technická univerzita vďaka štrukturálnym fondom EÚ a vlastným prostriedkom pokračuje v zásadnej modernizácii svojich budov a pracovísk. Talentovaní študenti a vedci už nemusia za kvalitnými podmienkami na štúdium a výskum odchádzať za hranice,“povedal rektor STU Oliver Moravčík.

„Na ministerstve dopravy chceme univerzite pomôcť prostredníctvom Plánu obnovy, ktorý cieli aj na obnovy budov a zvyšovanie energetickej efektívnosti, čo je zvlášť v aktuálnom čase dôležité. Perspektívna je aj spolupráca rezortu s fakultami STU pri riešeniach v doprave,“ konštatoval minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

„Konečne môžu študenti a pracovníci fakulty pôsobiť v prostredí, ktoré zodpovedá ich kvalitám. Po exteriéroch už aj naše interiéry vzbudzujú dobrý pocit a nová technika umiestnená v prednáškových sálach umožňuje výučbu na špičkovej univerzitnej úrovni. Ďakujem všetkým, ktorí sa na revitalizácii aktívne podieľali,“ dodal dekan FEI STU Miloš Oravec.

Budova  Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave po komplexnej revitalizácii obvodového plášťa získala nadčasový vzhľad a spĺňa štandardy energetickej efektívnosti. V prvej etape, financovanej z projektu Univerzitný vedecký park STU v Bratislave a čiastočne aj z vlastných zdrojov, prešli rekonštrukciou bloky B, C, D, E, CD a DE. Nasledovala etapa zostávajúcich blokov A, T, AB, BC, financovaná z projektu ACCORD (Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation) – najväčšieho akademického investičného projektu na Slovensku, ktorý Slovenská technická univerzita v Bratislave realizuje v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave. Z projektu ACCORD bola financovaná aj revitalizácia interiérov fakulty. Výrazné investície smerovali najmä do priestorov hlavného koridoru, ktorý je aj miestom prvého kontaktu so študentmi a návštevníkmi fakulty. Jeho obnova bola nevyhnutná prioritne s cieľom zvýšenia atraktivity, funkčnosti a zdravotnej bezchybnosti spoločných priestorov FEI STU.

Pre riadenie budovy fakulty boli inštalované inteligentné technológie, najmä v oblastiach SMART riadenia vykurovania a vzduchotechniky budovy, ktoré zabezpečujú ďalšie zníženie spotreby energii a zefektívnenie prevádzky. Významnou aktivitou v rámci revitalizácie interiérov bola obnova dátového centra a informačnej a komunikačnej infraštruktúry vo všetkých blokoch budovy, ktorá zvýši kybernetickú bezpečnosť a zlepší konektivitu a priepustnosť dátovej infraštruktúry v budove.

Veľmi dôležitou súčasťou projektu bola komplexná revitalizácia prednáškových miestností a ich vybavenie modernou didaktickou a prezentačnou technikou. Kompletne bolo zrekonštruovaných 11 prednáškových miestností s celkovou kapacitou 1635 miest, ide o najmodernejšiu inštaláciu na Slovensku. Systém umožňuje napríklad video prenosy medzi prednáškovými miestnosťami, hybridnú výučbu, telekonferenčný režim, nahrávanie, snímanie kamerami z viacerých miest, automatické sledovanie prednášajúceho a iné funkcionality. Vynovené prednáškové sály budú niesť mená významných učiteľov a vedcov spojených s úspechmi fakulty.