Prejsť na obsah

Slávnostné otvorenie budovania Univerzitného vedeckého parku v Trnave

V piatok 17. 5. 2013 bol na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave slávnostné položený základný kameň Univerzitného vedeckého parku v Trnave.

Podujatia sa zúčastnili významní hostia z  domáceho a zahraničného akademického, hospodárskeho, ale i spoločenského života. Hostí privítal dekan MTF STU Oliver Moravčík. Potom sa im prihovorili rektor STU Róbert Redhammer a  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Príhovory boli prejavom uznania niekoľkoročného úsilia a vytrvalosti, ktorá predchádzala celému projektu. Spoločnú radosť z naplneného zámeru potvrdil vo vystúpení aj jeden z riaditeľov  Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf Peter Joehnk. Slávnostného otvorenia budovania parku sa zúčastnili aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek a predseda Trnavského samosprávneho kraja pán Tibor Mikuš.

Dňom 17. 5. 2013 bola spustená prvá etapa budovania Univerzitného vedeckého parku a v Trnave sa začalo s výstavbou objektu Materiálového výskumu - Slovakion. V rámci tohto projektu bude vybudovaný objekt s najmodernejšími technológiami na svetovej úrovni - Vedecké pracovisko materiálového výskumu so 4  laboratóriami, a to:

  • technológií iónového lúča
  • plazmatickej modifikácie adepozície
  • analytických metód
  • počítačového modelovania.

Pracovisko bude primárne zamerané na oblasť materiálového inžinierstva v oblasti iónových a plazmových technológií.

Ďalšie podrobnosti o Univerzitnom vedeckom parku

Bližšie informácie a tlačová správa o vedeckých parkoch v Trnave a v Bratislave