Prejsť na obsah

Slávnostné otvorenie Laboratória pružných výrobných systémov

MTF_projekt_laboratoria

Dňa 12.2.2014 sa konalo na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave slávnostné otvorenie Laboratória pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby.

Tohto podujatia sa zúčastnilo vedenie Materiálovotechnologickej fakulty STU, riaditelia ústavov a jednotlivých odborov, ako aj ďalší zamestnanci MTF STU.

Projekt bol realizovaný s podporou agentúry ASFEU so štrukturálnych fondov EU.