Prejsť na obsah

Slávnostné predstavenie nových profesorov a vymenovanie docentov

Na slávnostnom zhromaždení dnes prvý prorektor STU Ján Híveš v zastúpení rektora Olivera Moravčíka odovzdal dekréty emeritným profesorom, hosťujúcim a novovymenovaným profesorom. Súčasne vymenoval troch nových docentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

menovanie profesorov a docentov

Akt vymenovania profesorov a docentov je prejavom uznania a ocenením pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti vysokoškolských učiteľov. Je dôležitým medzníkom v živote každého pedagóga, výsledkom jeho dlhoročného a cieľavedomého úsilia, ale aj odmenou za vytrvalosť, pevnú vôľu a dosiahnuté výsledky, pripomenul v úvodnom slove prorektor pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov Mikuláš Bittera.

menovanie profesorov a docentov

Prorektor Ján Híveš odovzdal emeritným profesorom dekréty s čestným titulom „profesor emeritus“, ktorý im udelila Vedecká rada Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa 18. októbra 2023. Prevzali si ich:

prof. Ing. Ján Derco, DrSc. z Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva, Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity Bratislave,

prof. Ing. Marian Koman, DrSc. z Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov, Oddelenie anorganickej chémie, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity Bratislave,

prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. z Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity Bratislave,

prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. z Katedry vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity Bratislave,

prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. z Ústavu prírodných a syntetických polymérov, Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa na slávnosti nemohol zúčastniť.

Ján Szolgay Marian Koman

 

Dekréty odovzdal prvý prorektor aj hosťujúcim profesorom, ktorých schválila Vedecká rada STU 18. októbra 2023. Sú to:

Ing. arch. Juraj Hermann - odbor pozemné stavby a architektúra, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Juraj Hermann

Ing. arch. Iľja Skoček ml. - odbor pozemné stavby a architektúra, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Iľja Skoček

 

Blahoprajné listy odovzdal prorektor Ján Híveš novým profesorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová ich vymenovala dňa 13. septembra 2023. Novými profesormi STU sa stali:

prof. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. z Ústavu aplikovanej mechaniky a mechatroniky Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore aplikovaná mechanika

Vladimír Chmelko

prof. Ing. Zora Petráková, PhD. z Ústavu súdneho znalectva Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore stavebníctvo.

 

Zora Petráková

 

Na slávnostnom zhromaždení odovzdal prvý prorektor Ján Híveš aj dekréty novovymenovaným docentom. Prevzali si ich:

doc. Ing. arch. Michal Czafík, PhD., docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania architektúra a urbanizmus, Ústav architektúry obytných budov Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Michal Czafík, Ľubica Vitková, Branislav Puškár

doc. Ing. Martin Juhás, PhD., docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania automatizácia, Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

doc. Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD., docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania architektúra a urbanizmus, Ústav interiéru a výstavníctva Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Martin Juhás Peter Mazalán

 

6.12.2023

Foto: Tibor Rózsár