Prejsť na obsah

Slovenkou roka v oblasti Veda a výskum sa stala Daniela Hudecová

5. apríla 2019 sa v novej budove Slovenského národného divadla odohral slávnostný galavečer, na ktorom boli vyhlásené výsledky 11. ročníka prestížnej čitateľskej ankety Slovenka roka 2019, ktorú organizuje týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a SND. Ocenenie dostalo deväť Sloveniek, ktoré boli nominované v rôznych kategóriách. V kategórii veda a výskum získala cenu prof. RNDr. Daniela Hudecová, PhD.

hudecova fikar prijatie

Profesorka Hudecová pôsobí na Ústave biochémie a mikrobiológie FCHPT STU. Orientuje sa najmä na štúdium antimikróbnej aktivity a mechanizmov pôsobenia nových typov xenobiotík prírodného a syntetického pôvodu. Zaslúžila sa o zavedenie prvého originálneho československého systémového fungicídu trimorfamidu do výroby a poľnohospodárskej praxe. Je autorkou a spoluautorkou vysokoškolskej učebnice, monografie, vysokoškolských skrípt, viac ako 130 pôvodných vedeckých prác, ktoré boli citované viac ako 1000-krát, ako aj deviatich autorských osvedčení.

V rovnakej kategórií  bola  nominovaná aj prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. Pôsobí na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok FA STU 
v Bratislave. Špecializuje sa na výskum dejín architektúry 19. storočia na Slovensku v širšom európskom kontexte. Za svoje vedecko-výskumné, publikačné, pedagogické a umelecko-tvorivé aktivity získala viaceré významné ocenenia a uznania.

Ocenenie Absolútna Slovenka roka 2019 získala Andrea Gontkovičová, členka manažmentu a riaditeľka pre inovácie a rozvoj v spoločnosti Philip Morris. Dosiahla aj prvenstvo v kategórii biznis a manažment.