Prejsť na obsah

Slovenská technická univerzita získala 10 miliónový výskumný grant

Od roku 2015 existuje na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave unikátny výskumný ústav ATRI a špičkové vedecké centrum SlovakION so zameraním na materiálový a interdisciplinárny výskum. Jeho súčasťou sú technológie špičkovej úrovne, napríklad 6-megavoltový iónový urýchľovač na analýzu a modifikáciu povrchu materiálov je jedným z mála zariadení tohto typu v Európe. Výskumné centrum teraz získalo 10 miliónový výskumný grant.

Projektový návrh s názvom “Vedecko-výskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum” uspel vďaka vysokému hodnoteniu v programe "H2020: Teaming" a realizovala ho riešiteľská skupina pod vedením Maximiliána Strémyho. Niekoľkoročný proces príprav projektu uzavrel rektor Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikar a riaditeľ Výskumnej agentúry Stanislav Sipko podpisom zmluvy.

podpis zmluvy

Projekt sa pôvodne uchádzal o podporu v rámci európskeho programu H2020, výsledky medzinárodného hodnotenia ho posunuli do zoznamu TOP 20 z viac než 800 podaných návrhov, no do finálneho short-listu podporených projektov sa v Bruseli napokon nedostal. Podpora projektu z Výskumnej agentúry je výsledkom dohody, podľa ktorej projekty, ktoré získali v rámci H2020 vysoké hodnotenie budú podporené z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov na národnej úrovni. Projekt SlovakION je možné považovať za etalón slovenskej vedy, získal vysoké hodnotenie v Bruseli a preto som veľmi rád, že ho ako Výskumná agentúra môžeme podporiť,“ povedal generálny riaditeľ Výskumnej agentúry Stanislav Sipko.

Prorektor STU pre strategické projekty Oliver Moravčík (na obrázku) pritom konštatoval: „Keď sme tesne neuspeli v Bruseli, boli sme nešťastní, no s odstupom času to hodnotím aj pozitívne - získali sme čas a príležitosť projekt upraviť a vďaka tomu sme podchytili ďalšie dôležité výskumné skupiny.

prorektor moravcik

Dekan trnavskej fakulty Miloš Čambál doplnil, že "práve vďaka týmto úspechom je možné vytvoriť podmienky na to, aby talentovaní a pracovití ľudia ostávali na slovenských univerzitách a neodchádzali za lepšími podmienkami do zahraničia. Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave je príkladom, že sa to dá dosiahnuť a dokonca vytvoriť aj opačný trend - vďaka špičkovému vybaveniu pritiahnuť významných slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, späť na Slovensko. Takýto “mix” výnimočného ľudského potenciálu a technologického vybavenia vytvára pre našu fakultu a aj celú univerzitu perspektívnu európsku budúcnosť.”

pristroje

Zo zahraničia sa už takto pred pár rokmi do Trnavy vrátila expertka na počítačové modelovanie Mariana Derzsi, a z Francúzska sa nedávno vrátil Martin Šulka, expert na presné výpočty vlastností materiálov na atomárnej úrovni.

Vedúci výskumnej skupiny Maximilián Strémy (na fotogtrafii vľavo, vpravo je dekan MTF Miloš Čambál) uviedol, že “projekt umožní zvýšenie konkurencieschopnosti v európskom výskumnom priestore (ERA) a rozvoj vedecko-výskumného potenciálu v materiálovom inžinierstve, nanotechnológiách, či mnohých súvisiacich oblastiach: počítačové modelovanie atomárnych štruktúr a výpočty vlastností materiálov pre materiálový dizajn, v aplikovanej informatike a automatizácii - pri analýze a klasifikácií signálov a dát pomocou metód strojového učenia, pri transfere sofistikovaných metód z iných disciplín do materiálového výskumu a podporí tiež vytvoriť národnú sieť excelentných pracovísk.”

mtf

Rektor STU Miroslav Fikar vyjadril presvedčenie, že “projekt prispeje k udržateľnosti excelentného výskumného a  inovačného prostredia a zvýši konkurencieschopnosť centra SlovakION a Slovenskej technickej univerzity medzinárodnom výskumnom priestore. 10 miliónov eur je dvojnásobok oproti tomu, koľko sme ako STU dokázali doteraz získať z programu H2020. Na pomery programu H2020 ide o naozaj veľký výskumný grant a aj preto si veľmi vážim prácu všetkých, ktorí sa na tomto úspechu podieľali. Som šťastný, že sa to deje, lebo je to ďalší krok v úsilí internacionalizovať slovenský výskum a len špičkový výskum vytvára predpoklady na to, aby mala naša fakulta aj univerzita pred sebou európsku budúcnosť.

 

Interdisciplinárny výskum procesov v okolí čiernych dier v Trnave

Súčasťou projektu bude podpora celého spektra výskumných aktivít, medzi nimi napríklad aj výskum v oblasti astrofyziky vysokých energií. Od roku 2015 sa v rámci centra SlovakION buduje výskumný tím pod vedením astrofyzika Andreja Dobrotku zložený z expertov v oblasti informatiky a automatizácie, ktorý sa venuje výskumu vysoko energetických procesov v okolí kompaktných objektov ako sú aj super-masívne čierne diery. Využíva pozorovania z družíc ako napríklad Kepler a jeho doterajšie výsledky mu už v minulosti umožnili pozorovať vesmírne objekty podľa vlastného výberu najcitlivejším röntgenovym ďalekohľadom na orbite (XMM-Newton). Cieľom tímu je aj vytvorenie jednotky pre IT podporu astronomických družicových pozorovaní.

Schválenie teamingového projektu zabezpečí tímu Andreja Dobrotku technológie a kapacity pre využitie informačných technológií v jeho výskume. Jedným z cieľov je napríklad využitie umelej inteligencie pre analýzu signálu a obrovského množstva dát, ktoré produkujú moderné astronomické prístroje. Jedným z očakávaných výsledkov najnovšieho projektu by mal byť transfer metód pre štúdium astronomických signálov do oblasti analýzy mikroskopie materiálov. Astrofyzika, materiálový výskum a informatika sú zdanlivo rozdielne disciplíny, no vďaka všeobecnej platnosti niektorých fyzikálnych a matematických princípov majú veľa spoločného a výskum Andreja Dobrotku na MTF STU v Trnave je tak typickým príkladom interdisciplinárneho výskumu špičkovej medzinárodnej úrovne.

--
Projekt je v súlade so zámerom dosiahnutia cieľa vyhlásenej výzvy – podporiť výskumnú inštitúciu úspešného žiadateľa v rámci výzvy programu Horizont 2020 s kódom H2020-WIDESPREAD-2014-1:Teaming.

Pozrite si video o centre ATRI: