Prejsť na obsah

STU a IBM chcú rásť v spolupráci

Slovenská technická univerzita a spoločnosť IBM uzatvorili v pondelok 12. decembra Memorandum o porozumení. Obe strany od spolupráce očakávajú, že bude viesť k spoločnému rastu a posilní ich postavenie smerom k trhu a ku komunitnému a spoločenskému rozvoju. Memorandum podpísali rektor Oliver Moravčík a konateľ spoločnosti IBM Slovensko Ľuboš Hlinka.

STU sa so spoločnosťami IBM Slovensko, spol. s r. o. a IBM International Services Centre s. r. o. (ďalej IBM) dohodli na vzájomne výhodných formách spolupráce. Malo by ísť o podporu v oblasti vedeckého výskumu najmä prostredníctvom dvojstranných i mnohostranných projektov tematicky zaujímavých pre obe zmluvné strany, vydávanie spoločných vedeckých a iných publikácií, vzájomnú účasť na odborných konferenciách a seminároch. Dôležitou súčasťou spolupráce bude spoločná príprava a vzdelávanie študentov, akademických pracovníkov, zamestnancov a ďalších zapojených odborníkov, ďalej spoločná príprava a vzdelávanie študentov v rámci odborných predmetov a odborné zastrešenie formou tzv. pozvaných prednášok a tiež spolupráca v oblasti zadávania a spracovania semestrálnych, bakalárskych, diplomových alebo dizertačných prác pre študentov.

Spolupráca sa dotkne aj aktivít uskutočňovaných na STU vo vzťahu k EIT Manufacturing RIS Hub Slovakia na prepojení inovatívneho ekosystému v rámci oblasti priemyselnej výroby a tiež propagácii povedomia o EIT Manufacturing a EIT Manufacturing RIS Hub Slovakia a rozšírení siete organizácií spolupracujúcich s EIT Manufacturing na Slovensku.

„STU je v oblasti IT pravdepodobne najďalej spomedzi univerzít na Slovensku, dlhodobo do tejto oblasti investuje. Máme záujem byť súčasťou dynamického vývoja v tejto sfére, vrátane vývoja kvantových počítačov. Je dôležité byť pri tom,“ konštatoval rektor Oliver Moravčík.

„IBM patrí na Slovensku k významným zamestnávateľom. Vnímame sa aj ako platforma pre absolventov primárne technických či ekonomických fakúlt, ktorí u nás nájdu prvé pracovné uplatnenie a skúsenosť s prácou v medzinárodnej korporácii. Spolupráca s STU má perspektívu v oblasti vzdelávania, ale aj vo vedeckej oblasti,“ povedal konateľ spoločnosti IBM Ľuboš Hlinka.

Memorandum predpokladá spoluprácu najmä v oblastiach:

IBM SkillsBuild Software Dowloads - IBM bude na základe MoP aktívne podporovať vzdelávaciu inštitúciu STU vo využívaní dostupných zdrojov, software a cloud prostredníctvom program IBM SkillsBuild Softare Dowloads.

IBM SkillsBuild: Free Skills-Based Learning - IBM SkillsBuild je voľne dostupná vzdelávacia platforma, ktorá ponúka študentom možnosť zvýšiť si svoje zručnosti a za absolvované vzdelávacie kurzy a moduly získať digitálne kredity.

IBM Skills Academy - IBM Skills Academy je séria semestrálnych modulov (o kybernetickej bezpečnosti, AI, Data science, Cloud, Enterprise Design Thinking, Quantum...) pokrývajúcich celý semestrálny kurz. Spravuje ho tím v USA, takže materiály sú aktuálne a všetky laboratóriá sú realizovateľné bez akýchkoľvek potrebných platieb za ktorýkoľvek z nástrojov.

IBM Internship, IBM Traineeship - obe strany sa dohodli na vzájomnom zverejňovaní informácií o aktuálnych možnostiach zapojenia študentov STU do programov IBM Internship, IBM Traineeship, ktoré umožňujú študentom získať cenné pracovné skúsenosti priamo na pracovisku na konkrétnych projektoch.

IBM Thesis & Dissertations - po dohode konkrétnej fakulty, školiteľa alebo študenta STU so zástupcom IBM je možnosť v spolupráci s IBM využiť mentora z radu zamestnancov a konzultovať praktické aspekty záverečných prác.

IBM University Relations Programs - IBM bude pravidelne informovať zástupcov STU o aktuálnych výzvach a možnostiach zapojenia do korporátnych programov na podporu vzťahov so vzdelávacími inštitúciami, ktoré organizuje.

EIT Manufacturing - účasť na činnostiach RIS Hub, vrátanie miestnych podujatí, vytvárania kontaktov a sietí. Možnosť partnerstva v budúcich výzvach na predkladanie návrhov v oblasti inovácií, vzdelávania a obchodných príležitostí s vplyvom RIS.