Prejsť na obsah

STU a UK pokračujú v spolupráci so SAV v najúspešnejšom projekte boja proti odlivu mozgov

Po úspešnom projekte SASPRO, ktorý je schémou boja proti odlivu mozgov, sa naša univerzita podieľa na SASPRO 2 v spolupráci s Univerzitou Komenského a Slovenskou akadémiou vied, ktorá projekt spúšťa. Príležitosť dostane 40 vedcov, ktorí momentálne pôsobia v zahraničí a buď sa chcú vrátiť do rodnej vlasti, alebo pochádzajú z iných krajín a chcú robiť vedu na Slovensku. Prvá výzva na prihlasovanie vedeckých talentov bude vyhlásená 2.11.2020 a bude otvorená do 1.3.2021.

saspro

„Zapojenie STU do projektu SASPRO 2 nám pomôže získať významných vedcov zo zahraničia, posilniť medzinárodnú orientáciu univerzity, skvalitniť výskumnú činnosť a vybudovať nové spojenia v Európe a vo svete,“ hovorí rektor Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikar.

Cieľom programu SASPRO 2 je posilniť vedecké organizácie SAV a univerzít STU a UK o výskumníkov zo špičkových zahraničných pracovísk, zlepšiť spoluprácu medzi vedeckými a aplikačnými sektormi či podporiť multidisciplinárne prístupy riešenia projektov. Rovnako je snahou prehĺbiť prepojenie SAV, STU a UK navzájom, podporiť ich spoluprácu  so zahraničnými pracoviskami a vybudovať sieť kontaktov, ktorá uľahčí medzinárodnú spoluprácu.

Projekt má hodnotu približne 9 miliónov eur a SAV ho podala v rámci výzvy programu Horizont 2020 v kategórii Marie Skłodowska-Curie Actions – COFUND. Každá z univerzít prijme na svoje pracoviská po 10 vedcov a zvyšných 20 bude pôsobiť na ústavoch SAV. Program umožňuje vedcom uchádzať sa o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov, pričom vedná oblasť, v rámci ktorej môžu podávať prihlášku, nie je obmedzená.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke projektu www.saspro2.sav.sk

Zdroj info: tlačová správa SAV
Foto: ilustračné