Prejsť na obsah

STU chce širšie spolupracovať s MIRRI

Slovenská technická univerzita má záujem o širšiu spoluprácu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. V dohľadnom čase by ju malo zastrešiť aj Memorandum. Vyplynulo to zo stretnutia predstaviteľov STU na čele s rektorom Oliverom Moravčíkom a MIRRI pod vedením štátneho tajomníka Jána Hargaša.

stu mirri memorenadum

Stretnutie vo štvrtok 25. augusta malo informatívny charakter. STU zastupovali rektor Oliver Moravčík, prorektor Štefan Stanko, kvestor Rastislav Igliar a dekani FIIT Ivan Kotuliak a FEI Miloš Oravec. Obe strany prezentovali portfóliá svojej činnosti najmä v oblasti digitalizácie s cieľom nájsť možnosti prieniku a spoločného záujmu.

stu mirri memorenadum

Štátny tajomník Hargaš predstavil obsah činnosti sekcií rezortu. Pripomenul, že sa pripravuje aktualizácia Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska, kde vidí priestor aj pre odborníkov z STU. Rektor Moravčík akcentoval trendy v oblasti digitalizácie, ktoré STU uplatňuje pri systémoch vlastnej prevádzky i filozofii „paperless university“. Obdobie pandémie podľa neho ukázalo potrebu posilnenia digitalizácie aj v medzinárodnom kontexte. Spomenul tiež zástoj STU v oblasti vzdelávania verejnosti v zlepšovaní digitálnych zručností, aktuálne v podobe úspešnej pilotnej fázy projektu vzdelávania seniorov, realizovanej práve v spolupráci s MIRRI SR. Partneri diskutovali aj o budúcnosti digitálnej konektivity škôl, pričom rektor Moravčík pripomenul možnosti Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, ktorú STU pred 30 rokmi zakladala a dodnes je na pôde univerzity jej kľúčová časť. Dotkli sa aj možnosti dodávok aplikácií či softvéru zo strany STU pre orgány štátnej správy. Dekan Kotuliak poukázal na morálne zastarávanie informačných systémov a potrebu ich obnovy vo vzdelávacích inštitúciách na Slovensku.

Obe strany sa zhodli na záujme zastrešiť v dohľadom čase spoluprácu STU a MIRRI SR podpisom Memoranda o spolupráci.