Prejsť na obsah

STU chce spolupracovať na odstraňovaní gudrónov v Predajnej

Slovenská technická univerzita má záujem podieľať sa na riešení problematiky environmentálnej záťaže - gudrónových jazier v Predajnej. Vedenie univerzity to deklarovalo na stretnutí s predstaviteľmi Ministerstva životného prostredia SR a jeho rezortných organizácií v stredu 16. marca 2022 na pôde STU v Bratislave.

gudrony predajna

Chemická výroba tzv. bielych olejov za pomoci kyseliny sírovej sa v Dubovej datuje ešte do štyridsiatych rokov minulého storočia. Toxické gudrónové jazerá v neďalekej obci Predajná sú výsledkom nezodpovedného prístupu zodpovedných pracovníkov podniku k odpadu z tejto výroby, podotkol docent Ladislav Štibrányi, ktorý sa spolu s tímom z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie venuje riešeniu odstraňovania environmentálnych záťaží. Na základe týchto skúseností deklaroval pripravenosť STU podieľať sa aj na riešení odstránenia gudrónových jazier v Predajnej. „Účasť na takýchto projektoch pomôže vychovávať odborníkov v oblasti environmentálnych technológií vhodných na odstraňovanie podobných záťaží a otvára priestor pre nápady a nové prístupy,“ zdôraznil docent Štibrányi. „Spolupráca univerzity a rezortu životného prostredia by súčasne vyslala smerom k mladým ľuďom pozitívny signál, že náročné štúdium na STU má pre nich konkrétny význam,“ dodal prorektor STU Štefan Stanko.

zasadnutie

Riaditeľ Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Igor Slaninka informoval o príprave projektu zmapovania zdroja znečistenia, teda samotných gudrónov, a jeho rozsahu vrátane možného rozšírenia do okolia. Jeho výstupy by mali byť odborné aj praktické. Kým príde ku komplexnému zmapovaniu situácie a samotnému odstráneniu gudrónov, pripravuje sa experimentálny projekt parciálneho vyčistenia gudrónových vôd, aby sa predišlo riziku vzniku havarijnej situácie, informoval Andrej Kasana zo štátneho podniku Vodohospodárska výstavba. Generálny riaditeľ sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR Peter Cirják pripomenul náročnosť procesov verejného obstarávania pri prieskume i samotnom odstraňovaní záťaže.

Rektor STU Oliver Moravčík zdôraznil záujem univerzity podieľať sa na projekte od jeho počiatkov, vrátane expertných stanovísk, analýz a prípravy podkladov verejného obstarávania pre rezort životného prostredia a jeho organizácie.

Partneri sa dohodli na pokračovaní rokovaní a ďalšom konkretizovaní možností spolupráce na odstraňovaní environmentálnej záťaže v Predajnej.

 

Foto: TASR/R-STU