Prejsť na obsah

STU chystá memorandum so Slovenskou komorou stavebných inžinierov

Slovenská technická univerzita je pripravená prehĺbiť spoluprácu so Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Partneri ju chcú potvrdiť podpisom memoranda o spolupráci. Vyplynulo to so stretnutia vedení oboch inštitúcií na pôde STU.

sksi memorandum

STU na spoločnom rokovaní s SKSI prediskutovali prieniky univerzity s cieľmi a poslaním činnosti komory. Prezident SKSI Vladimír Benko pripomenul, že tisícky členov komory sú vzdelaním z rôznych univerzít s tým, že až šesť zo siedmich fakúlt STU je rôznymi profesiami zastúpených svojimi členmi v komore. Už od vzniku SKSI je jej činnosť úzko spätá s odborníkmi z STU. Najvýraznejšie majú absolventi Stavebnej fakulty, kde je spolupráca najintenzívnejšia, ale súčasný rámec kooperácie v rámci STU je oveľa širší. Riaditeľ úradu SKSI Zsolt Lukáč upriamil pozornosť na užšie možnosti spolupráce aj v rámci vzdelávania a motivácie študentov.

Prorektor STU Štefan Stanko podčiarkol dlhoročnú spoluprácu v rámci dlhodobých vzájomných variabilných činností rôznych odborov Stavebnej fakulty STU a pozitívny význam komory, ako zástupcov praxe, pri skvalitňovaní vzdelávacej činnosti univerzity.

Rektor STU Oliver Moravčík uvítal možnosti širšej spolupráce a potvrdil, že univerzita je na kooperáciu pripravená. Obidve partnerské organizácie ju chcú spečatiť podpísaním memoranda o spolupráci na úrovni STU.