Prejsť na obsah

STU hostí historicky prvý Staff Week aliancie EULiST

Slovenská technická univerzita v Bratislave je 16. až 20. októbra hostiteľkou historicky prvého „Staff Week“ aliancie európskych univerzít EULiST. Cieľom stretnutia takmer päťdesiatich zástupcov desiatich členských univerzít je zoznámiť sa a vytvoriť spoločný základ pre novoprijatú alianciu v rámci Európskej univerzitnej iniciatívy.

EULiST Staff Week sa začal v pondelok popoludní na pôde Rektorátu STU, kde privítala účastníkov prorektorka pre propagáciu a zahraničie Ľubica Vitková a predstavila im univerzitu. V následnej diskusii si zástupcovia členských univerzít aliancie EULiST dohodli témy a ciele prvého stretnutia.

„Aliancia EULiST získala titul Aliancie Európskych univerzít v júli 2023. Aktuálne sa na úrovni aliancie a partnerských univerzít intenzívne pripravujeme na štart projektovej fázy s predpokladaným začiatkom v novembri tohto roku. Práve prebiehajúci Staff Week nám poskytuje priestor a čas na hlboké rozhovory a strategické rozhodnutia, ktoré budú mať veľký vplyv na budúcnosť našej aliancie a partnerskej spolupráce. Je nám veľkou cťou, že práve tento historický prvý Staff Week aliancie EULiST sa môže odohrať na pôde STU,“ povedala lokálna koordinátorka pre EULiST Natália Gurská.

Desať univerzít zastupujú na podujatí prorektori, manažéri, profesori, výskumníci a študenti. Cieľom EULiST Staff Week je zoznámiť sa a vytvoriť spoločný základ pre novú prijatú alianciu v rámci Európskej univerzitnej iniciatívy. Stretnutie sa taktiež zameriava na vytvorenie spoločných rámcov v rámci aliancie a pracovných skupín. Obsahovo sa sústreďuje na spoločné pochopenie cieľov a pracovné vzťahy v rámci partnerských univerzít. S tým je spojené spoločné chápanie úloh, zodpovedností a štruktúry riadenia. V závere týždňa by mali mať zástupcovia aliancie presne stanovené hmatateľné ciele a plán na dosiahnutie míľnikov a výstupov, ktoré sú stanovené pre prvý rok fázy projektu EULiST.

 

Konzorcium EULiST tvorí 10 univerzít z desiatich krajín Európy:

BUT - Brno University of Technology (Česko)

IMT- Institut Mines-Télécom (Francúzsko)

JU - Jönköping University (Švédsko)

LUH - Leibniz University Hannover – hlavný koordinátor (Nemecko)

LUT - Lappeenranta-Lahti University of Technology (Fínsko)

NTUA - National Technical University of Athens (Grécko)

STUBA - Slovak University of Technology (Slovensko)

TUW - Technical University Wien (Rakúsko)

University of L'Aquila (Taliansko)

URJC - Rey Juan Carlos University (Španielsko)

Konzorcium univerzít EULiST sa začalo formovať v roku 2020. Ako nadnárodná aliancia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania bolo ustanovené v máji 2021. Cieľom aliancie je rozvíjať dlhodobú spoluprácu v oblasti vzdelávania, výskumu a transferu vedomostí a poskytovať inovatívne riešenia na existujúce a vzniknuté spoločenské výzvy.